کارگاه دست ورزی علوم تجربی متوسطه اول

کارگاه دست ورزی علوم روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه در تربیت معلم شهید باهنر از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر با حضور آقای جدی از تهران برگزار شد.

 

 

 

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٦/٢/٢٠ ] [ ٥:٤٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه تحلیل داستان وکتاب مثنوی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: کارگاه تحلیل داستان وکتاب مثنوی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماًبه استحضار می رساند گروه ادبیات در نظر دارد کارگاه تحلیل داستان و کتاب مثنوی را به مدت سه جلسه برگزار نماید مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران ادبیات رسانده شود.

تاریخ برگزاری : شنبه ها (96/2/9 -96/2/16- 96/2/23)

ساعت برگزاری :18-16

محل برگزاری :چهارراه عسکریه- پژوهش سرا ی چمران -گروه های آموزشی

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه , کارگاه
[ ۱۳٩٦/۱/۳٠ ] [ ۱:۱٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه فوتسال گروه تربیت بدنی ناحیه4موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۱ ] [ ۸:٥٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه ویژه «نگارش »ادبیات متوسطه اول

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: کارگاه ویژه «نگارش »ادبیات متوسطه اول

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراماًبه استحضار می رساندگروه ادبیات  در نظر دارد کارگاه آموزشی ویژه « نگارش » را درروز شنبه  مورخ 95/09/13 برگزار نماید. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیرا ن ادبیات رسانده شود.

مکان برگزاری :چهارراه عسکریه -پژوهش سرای چمران- گروه های آموزشی

زمان برگزاری : ساعت 15

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/٩/٧ ] [ ۸:۱٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه آموزشی ادبیات فارسی

کارگاه آموزشی ادبیات فارسی با حضور پر رنگ همکاران عزیز وحضور همیشه سبز سرکار خانم دکتر رنجبردر محل گروههای درسی شهید چمران از ساعت سه لغایت پنج وسی دقیقه روزشنبه سیزدهم آذر برگزار شد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/٩/۱۳ ] [ ٥:۳٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری کارگاه آموزشی دارت ناحیه 4موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/٩/۱ ] [ ۸:۱٧ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تغییر زمان کارگاه آموزشی دارت

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تغییر زمان کارگاه آموزشی دارت

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،  احتراماً به استحضار می رساندروز برگزاری کارگاه آموزشی دارت از روز چهارشنبه مورخ 95/08/26 به روز دوشنبه 95/09/01 تغییر کرده است . مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیرا ن تربیت بدنی رسانده شود.

مکان برگزاری :چهارراه تختی -سرای ورزشکاران

زمان برگزاری : ساعت 16

 خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/۸/٢٧ ] [ ٦:٤۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری کارگاه آموزشی دارت

به: مدیر محترم آموزشگاه 

موضوع: برگزاری کارگاه آموزشی دارت

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به استحضار می رساندگروه تربیت بدنی در نظر دارد کارگاه آموزشی دارت را درروز چهارشنبه مورخ 95/08/26 برگزار نماید. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیرا ن تربیت بدنی رسانده شود.

مکان برگزاری :چهارراه تختی -سرای ورزشکاران

زمان برگزاری : ساعت 16

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/۸/۱٦ ] [ ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه آموزشی روش تدریس احکام بانوان (ویژه بانوان)

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: کارگاه آموزشی روش تدریس احکام بانوان (ویژه بانوان)

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماًبه استحضار می رساند کارگاه آموزشی روش تدریس احکام بانوان ٰویژه همکاران دینی درروز های ذیل برگزار می گردد .مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران رسانده شود .
همکاران در صورت تمایل به شرکت در این کارگاه تا روزشنبه 95/2/18 با شماره تلفن 32293153 (گروه های  درسی ) تماس برقرار نمایند.

ردیف

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

محل برگزاری

1

یکشنبه

95/2/19

15-19:30

گروه های درسی-دبستان چمران

2

پنج شنبه

95/2/23

7:30-12:45

گروه های درسی-دبستان چمران

 

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/٢/۱٥ ] [ ٥:٢۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری کارگاه ژنتیک ( زیست شناسی )

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: برگزاری کارگاه ژنتیک ( زیست شناسی )

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماًبه استحضار می رساند کارگاه ژنتیک ویژه دبیران زیست شناسی درروز دوشنبه 95/2/13از ساعت 15 لغایت 17 درسالن چمران ( چهارراه عسکریه ــ دبستان چمران ) برگزار می گردد .مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران رسانده شود .

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/٢/٧ ] [ ٧:٤٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری کارگاه مقاله نویسی

سومین جلسه کلاس مقاله نویسی با حضور دکتر چراتی در تاریخ 95/1/28 در محل

گروه های درسی باشرکت همکاران تشکیل شد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/٢/۱ ] [ ٩:٥٤ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری کارگاه تربیت بدنی

به: مدیرمحترم آموزشگاه

موضوع: برگزاری کارگاه تربیت بدنی

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماًبه استحضار می رساند کارگاه دوچرخه سواری ، ویژگی ها و داستان آن ویژه دبیران تربیت بدنی درروز چهارشنبه 95/2/8 از ساعت 18 لغایت 20 درسالن چمران ( چهارراه عسکریه ــ دبستان چمران ) برگزار می گردد .مقتضی است به نحومطلوب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/۱/۳٠ ] [ ٧:٢٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط دکتر چراتیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۱٢/۳ ] [ ٦:۳٧ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری دومین جلسه کارگاه آسیب های اجتماعی

در تاریخ 94/12/1 کارگاه آموزشی با عنوان فضای سایبری و آسیب های اجتماعی آن با حضور سر گروههای آموزشی برگزار شد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۱٢/۱ ] [ ٦:٢۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری کارگاه اقدام پژوهی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: برگزاری کارگاه اقدام پژوهی

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احترامآً به استحضار می رساندکارشناسی تکنولوژی درسی درنظر دارد کارگاه اقدام پژوهی  برای کلیه همکاران با حضور جناب آقای گیوی  برگزار نماید .همکارانی که تمایل به شرکت در کارگاه دارند تا یک شنبه 94/12/9 با حضور در مرکز گروه های درسی ثبت نام نمانید.
لازم به ذکر است زمان برگزاری کارگاه روز پنج شنبه مورخ 94/12/13 از ساعت 11-9 می باشد و هزینه ثبت نام 50000 هزار ریال می باشدکه درروز ثبت نام دریافت می گردد.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۱٢/۳ ] [ ٦:۱٤ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری کارگاه مقاله نویسی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: برگزاری کارگاه مقاله نویسی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احترامآً به استحضار می رساندکارشناسی تکنولوژی درسی درنظر دارد کارگاه مقاله نویسی برای کلیه همکاران با حضور دکتر چراتی برگزار نماید .همکارانی که تمایل به شرکت در کارگاه دارند تا سه شنبه 94/11/20 با حضور در مرکز گروه های درسی ثبت نام نمانید.

 
تعداد جلسه محل برگزاری زمان برگزاری روز برگزاری هزینه کارگاه(تومان)
      3 گروه های درسی اسفند ماه
(هفته اول -دوم)
بعداز ظهرشنبه یا دوشنبه 25000

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٢ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دومین کارگاه توانمندسازی تدریس آمادگی دفاعی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: دومین کارگاه توانمندسازی تدریس آمادگی دفاعی

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به استحضار می رساند دومین کارگاه توانمندسازی تدریس آمادگی دفاعی ( متوسطه اول و دوم ) با موضوع جنگ نرم روزیکشنبه مورخ 94/11/18 ازساعت 15/30 الی 17 در محل گروه های آموزشی مرکز چمران برگزار می گردد مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران مربوطه رسانده شود .

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۱ ] [ ٥:٠٦ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه آسیب های روانی

در تاریخ 94/10/21 کارگاه آموزشی با عنوان معرفی بیماری ایدز و آسیب های روانی آن با حضور سر گروههای آموزشی برگزار شد.

ابتدا بروشور مربوط بین همکاران توزیع شد.سپس خانم دکتر فرود در رابطه با بیماری ایدز،راههای انتقال آن،راههای جلوگیری از مبتلا شدن مطالبی را ارائه دادند.

همچنین در رابطه با نوع برخورد اولیاء مدرسه با دانش آموزان نیز راهکارهایی داده شد.ایشان تأکید نمودند در صورت ابتلای شخصی به این بیماری سریعاً نسبت به توقف آن اقدام شود.

 در پایان گزارشی از آمار مبتلایان به بیماری ایدز در کشورهای مختلف داده شد و در پایان مقایسه ای بین ایران با آن کشورها انجام شد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٥ ] [ ٥:٢٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه تشریح ماهی

به: مدیرمحترم آموزشگاه

موضوع: کارگاه تشریح ماهی

 سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماًبه اطلاع می رساندکه کارگاه تشریح ماهی روز شنبه مورخ 94/10/26 ساعت 15 در محل دبیرستان خدیجه کبری برگزار می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران علوم تجربی رسانده شود.

آدرس: خیابان جی -خیابان سروستان -کوچه دلگشا -دبیر ستان خدیجه کبری
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٩ ] [ ٥:۱٦ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بر گزاری کارگاه استانی علوم اجتماعی

به:مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: بر گزاری کارگاه استانی علوم اجتماعی

سلام علیکم؛
با حمد  الهی و صلوات  بر محمّد و  آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع    می رساند کارگاه استانی گروه علوم اجتماعی تحت عنوان" دانش افزایی تجارب خلاق "در روز پنج شنبه مورخ 94/10/3 از ساعت 8 الی 13 درمحل سالن اجتماعات چمران بر گزار می گردد .مقتضی است به اطلاع همکاران گروه اجتماعی رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/٩/٢٦ ] [ ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بر گزاری کارگاه توانمند سازی تدریس درس آمادگی دفاعی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: بر گزاری کارگاه توانمند سازی تدریس درس آمادگی دفاعی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می رساند کارگاه توانمند سازی تدریس درس آمادگی دفاعی درروزیکشنبه مورخ 94/09/29 راس ساعت 15:30در محل دبیرستان راضیه بر گزار می گردد.مقتضی است به اطلاع همکارانی که قبلاًثبت نام کرده اند رسانده شود.
لازم به ذکر است برای استاندارد سازی وهماهنگی سئوالات دی ماه همکارانی که درپایه نهم تدریس دارند 5سوال استاندارد تا پایان درس هفتم طراحی کرده ودر جلسه به همراه داشته باشند.
آدرس : خیابان پروین -خیابان صفوی نژاد-دبیرستان راضیهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/٩/٢٥ ] [ ٩:٠٤ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه توانمند سازی تدریس درس آمادگی دفاعی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: کارگاه توانمند سازی تدریس درس آمادگی دفاعی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می رساند گروه آمادگی دفاعی ناحیه 4 در جهت کیفیت بخشی وارتقاءسطح آموزش اقدام به برگزاری کارگاه توانمند سازی تدریس درس آمادگی در مقطع متوسطه اول ودوم نموده است لازم به ذکر است به علت محدود بودن ظرفیت کلاس همکاران علافمند می توانند جهت ثبت نام به مدیریت آموزشگاه خود مراجعه نمایند.مقتضی است مدیران محترم اسامی همکاران را تا تاریخ 94/09/28 از طریق اتوماسیون به مرکز گروههای درسی ارسال نمایند.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/٩/۱٥ ] [ ٩:٢۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه پروژه آمار ومدل سازی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: کارگاه پروژه آمار ومدل سازی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماًبه پیوست بخشنامه ی شماره 1700/279863/470 مورخ 94/09/07 اداره کل متبوع باعنوان کارگاه پروژه آمار ومدل سازی حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به اطلاع همکاران رسانده شود

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

برای اطلاع روی متن کلیک کنید .موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/٩/۱٠ ] [ ٩:٢۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه ریاضی متوسطه اول

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه اول
موضوع: کارگاه ریاضی متوسطه اول
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می رساندکارگاه ریاضی با عنوان ریشه وتوان ونماد علمی (فصل 4 کتاب ریاضی نهم) درروز سه شنبه مورخ 94/09/24 راس ساعت 16:30 درمحل خانه ریاضیات برگزار می گردد.مقتضی است به اطلاع همکاران ریاضی رسانده شود.
آدرس :خیابان سعادت آباد-روبروی مقبره بانوامین- خانه ریاضیات اصفهان
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه , اطلاعیه
[ ۱۳٩٤/٩/٤ ] [ ٩:۳٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اصلاحیه اولین کارگاه کاروفناوری

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه اول 

موضوع: اصلاحیه اولین کارگاه کاروفناوری
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می رساند اولین کارگاه کاروفناوری  درخصوص کتاب کاروفناوری هشتم (پودمان فلز- برق و الکترونیک) ساخت وسیله دست‌ساز به شرح ذیل برگزار می گردد. مقتضی است جهت ثبت نام از ساعت 8الی 14 باشماره
32293153
 تماس بگیرید.
لازم به ذکر است هزینه تهیه وسایل به مبلغ 5000 تومان می باشد.

روز

تاریخ کارگاه

زمان ثبت نام

زمان کارگاه

وسایل مورد نیاز

مکان برگزاری

پنج شنبه

21/8/94

11/8/94تا18/8/94

30/8 تا 10

هویه – قیچی – چسب مایع

دبیرستان راضیه

 


 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۸/۱٦ ] [ ۸:٢٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین کارگاه کاروفناوری

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه اول 
موضوع: اولین کارگاه کاروفناوری

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می رسانداولین کارگاه کاروفناوری روز یکشنبه  94/08/24 درخصوص کتاب کاروفناوری هشتم (پودمان فلز- برق و الکترونیک) ساخت وسیله دست ساز برگزار می گردد. لازم به ذکر است هزینه تهیه وسایل به مبلغ 5000 تومان می باشد.مقتضی است جهت ثبت نام از ساعت 8/14 باشماره 32293153 تماس بگیرید.
مکان:  دبیرستان هیأت امنایی راضیه
زمان ثبت نام: از 94/08/11 الی 94/08/18

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۸/۱٠ ] [ ٥:۱۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان کارگاه کبد چرب

به: مدیر محترم آموزشگاه/ همکار محترم اداری

موضوع: فراخوان کارگاه کبد چرب

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می‌رساند گروه های آموزشی (تربیت بدنی متوسطه اول و دوم،فیزیک، ادبیات فارسی، جغرافی و ریاضی متوسطه دوم)، کارگاهی با موضوع "کبد چرب" در روز پنج شنبه  94/07/23 راس ساعت 9 صبح در مکان سالن چمران برگزار می نمایند.  مقتضی است به اطلاع کلیه همکاران ذینفع رسانده شود.
ضمناً هزینه کارگاه برای هر نفر مبلغ 50000 ریال می باشد که در روز کارگاه دریافت می گردد.
شماره تماس جهت کسب اطلاع بیشتر:  32293153

آدرس: چهارراه عسگریه- دبستان چمران- سالن اجتماعات چمران
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/٧/۱٩ ] [ ٩:٢٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]