ارسال نمودار بررسی برنامه هفتگی مدارس متوسطه اول

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ارسال نمودار بررسی برنامه هفتگی مدارس متوسطه اول

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست نمودار بررسی برنامه هفتگی مدارس متوسطه اول حضورتان ارسال می گردد.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

نمودارها در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نمودارها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٩/٢۸ ] [ ٦:٢٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارسال نمودار بررسی برنامه هفتگی مدارس متوسطه دوم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ارسال نمودار بررسی برنامه هفتگی مدارس متوسطه دوم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست نمودار بررسی برنامه هفتگی مدارس متوسطه دوم حضورتان ارسال می گردد.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

نمودارها در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نمودارها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٩/٢۸ ] [ ٦:٠٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارسال درصد قبولی خردادماه رشته زبان انگلیسی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ارسال درصد قبولی خردادماه رشته زبان انگلیسی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست درصد قبولی ونمودار خرداد ماه  زبان انگلیسی حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

نمودار درصد قبولی درس زبان متوسطه دومموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نمودارها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٢ ] [ ٩:٢۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارسال نمودارهای درصد قبولی امتحانات خرداد وشهریور 95

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ارسال نمودارهای درصد قبولی امتحانات خرداد وشهریور 95

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست، نمودارهای درصد قبولی امتحانات خرداد وشهریور 95 حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است مدیران محترم علل افت (درصد قبولی کمتراز 80 ) وعلل پیشرفت (درصد قبولی بیشتر از 95) را برر سی کرده و نتایج حاصله ،تا تاریخ 95/08/30 به گروه های درسی ارسال نمایید.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

پیوست شامل نمودارهای درصد قبولی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نمودارها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٠ ] [ ٦:٥٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بررسی برنامه هفتگی متوسطه اول

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: بررسی برنامه هفتگی متوسطه اول

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً نمودار بررسی برنامه هفتگی سال تحصیلی 95-94 مدارس متوسطه دوره اول به پیوست ارسال می گردد.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

نمودارها در ادامه مطالب
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نمودارها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/۳٠ ] [ ۸:۱٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بررسی برنامه هفتگی مدارس متوسطه دوم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: بررسی برنامه هفتگی مدارس متوسطه دوم

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً نمودار بررسی برنامه هفتگی سال تحصیلی 95-94مدارس متوسطه دوم به پیوست ارسال می گردد.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

نمودارها در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نمودارها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/۳٠ ] [ ٧:۱٩ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

نمودارهای درصد قبولی نهایی دروس ریاضی

به:مدیر محترم آموزشگاه 

موضوع: نمودارهای درصد قبولی نهایی دروس ریاضی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست نمودار های درصد قبولی دروس ریاضی (جبر واحتمال-حسابان-هندسه2-ریاضی3تجربی-ریاضی 3ادبی-دیفرانسیل)که توسط سرگروه ریاضی تهیه شده است برای مشاهده وبررسی حضورتان ارسال می گردد .مقتضی است به اطلاع همکاران رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
برای اطلاع روی نمودارها کلیک کنید.
 
 
 
 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نمودارها
[ ۱۳٩٤/٩/۱٠ ] [ ٩:٠٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]