فراخوان مقاله وپوستر کنفرانس تجربه یک سال آموزش فیزیک

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان مقاله وپوستر کنفرانس تجربه یک سال آموزش فیزیک

سلام علیکم؛

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی فراخوان مقاله و پوستر با موضوع " تجربه یک سال آموزش فیزیک پایه دهم " برگزار می کند.

محورهای فراخوان عبارتند از :

 1-نقد و بررسی فیزیک پایه دهم    

2-تجارب آموزشی سازنده در تدریس فیزیک دهم   

3-چالش های آموزشی فیزیک دهم     

4-طرح درس خلاقانه درآموزش فیزیک دهم    

5-تولید محتوی آموزشی برای مفاهیم فیزیک دهم                                              

زمان برگزاری کنفرانس خردادماه 1396
مقتضی است به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود تا زمینه حضور حداکثری همکاران مربوطه در این فراخوان کشوری فراهم گردد.

 

 

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٦/۱/۳٠ ] [ ٩:٠٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های گروه مدیران دوره اول متوسطه استان اصفهان 96-95

همکاران مقالات را با محوریت مشخص شده تا پایان بهمن ماه به اداره تکنو لوژی وگروه های آموزشی ارسال نمایند.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/۱٠/٧ ] [ ٤:٥٩ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های گروه درسی هنر متوسطه اول

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های گروه درسی هنر متوسطه اول

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماًبه پیوست بخشنامه 1700/320268/470 مورخ 95/9/23 باموضوع فراخوان های گروه درسی هنر متوسطه اول ، حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران هنر رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فرخوان های گروه هنرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/٩/٢٥ ] [ ٥:٠٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های کشوری گروه درسی کاروفناوری

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های کشوری گروه درسی کاروفناوری

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/319136/470 مورخ 95/9/15 باموضوع فراخوان های کشوری گروه درسی کاروفناوری حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان های کشوریموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/٩/۱۸ ] [ ٧:٤۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دستور العمل برگزاری فراخوان نقد وبررسی کتاب زبان انگلیسی دهم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: دستور العمل برگزاری فراخوان نقد وبررسی کتاب زبان انگلیسی دهم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست دستور العمل برگزاری فراخوان نقد وبررسی کتاب زبان انگلیسی دهم حضورتان ارسال می گردد. همکاران زبان که علاقه مند به شرکت در فراخوان کشوری هستند می تواند براساس شیوه نامه  ، CD نقد را پیرامون محتوی صفحه 22و23 کتاب دهم تا تاریخ 95/09/18 به گروههای آموزشی ارسال نمایند . مقتضی است به نحومطلوب به اطلاع همکاران زبان انگلیسی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/٩/۱٥ ] [ ٦:٢٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اعلام فراخوان های گروه های درسی متوسطه اول ودوم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: اعلام فراخوان های گروه های درسی متوسطه اول ودوم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/317552/470 مورخ 95/9/1 باموضوع اعلام فراخوان های گروه های درسی متوسطه اول ودوم حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان های گروه های درسیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/٩/۱ ] [ ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فرا خوان های آمادگی دفاعی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فرا خوان های آمادگی دفاعی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،  احتراماً به پیوست فراخوان های گروه ، آمادگی دفاعی  حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران آمادگی دفاعی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/٢٧ ] [ ۸:٠٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های ادبیات

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های ادبیات

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،  احتراماً به پیوست فراخوان های گروه ادبیات ، حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران  ادبیات رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه وطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/٢٧ ] [ ٧:٠٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوانهای جغرافیا متوسطه دوم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوانهای جغرافیا متوسطه دوم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های جغرافیا متوسطه دوم  ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران جغرافیا رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/٢٧ ] [ ٦:٥۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوانهای مطالعات اجتماعی متوسطه اول

به:مدیر محترم آموزشگاه  

موضوع: فراخوانهای مطالعات اجتماعی متوسطه اول

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های مطالعات اجتماعی متوسطه اول ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران مطالعات اجتماعی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان هاموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/۸/٢۳ ] [ ٩:۳۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های فیزیک

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های فیزیک

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های گروه  فیزیک ، حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران فیزیک رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوانموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/۸/۱٩ ] [ ٦:۳٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های گروه شیمی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های گروه شیمی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های گروه شیمی، حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران شیمی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/۱۸ ] [ ٩:۳۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های علوم تجربی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های علوم تجربی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های گروه علوم تجربی ، حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران علوم تجربی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/۱۸ ] [ ۸:٥٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان ساخت آزمون شنیداری

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان ساخت آزمون شنیداری

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان ساخت آزمون شنیداری زبان انگلیسی متوسطه اول را حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/۱٦ ] [ ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های گروه زیست شناسی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های گروه زیست شناسی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های گروه زیست شناسی حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران  زیست شناسی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

فراخوان های گروه زیست شناسی(سال تحصیلی96-95)

 شیوه نامه فراخوان ها در سطح ناحیه

1-با قلم Bnazaninبا سایز12 و در قالب Word تایپ شود و همراه

با فایل pdfارسال گردد.

2-فراخوان ها به ایمیل گروه زیست شناسی ناحیه به آدرسsinapse4@gmail.com یا به

کارشناسی تکنولوژی و گروه های متوسطه ناحیه ارسال گردد.
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/۸/٦ ] [ ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های گروه زیست شناسی

به: مدیر محترم آزموشگاه

موضوع: فراخوان های گروه زیست شناسی

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های گروه زیست شناسی حضورتان ارسال  می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران  زیست شناسی رسانده شود.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/٢٧ ] [ ۸:٢٩ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان نمایشگاه وسایل کمک آموزشی درس علوم اجتماعی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع:  فراخوان نمایشگاه وسایل کمک آموزشی درس علوم اجتماعی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست نامه شماره ی1705/172433/470 مورخ 94/11/13با موضوع فراخوان نمایشگاه وسایل کمک آموزشی درس علوم اجتماعی ،حضورتان ارسال  می گردد.  مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٥ ] [ ۸:٢٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان دل نوشته

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان دل نوشته

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به استحضار می رساند گروه ادبیات در نظر داردبه مناسبت ولادت حضرت رسول (ص)وامام جعفر صادق (ع)دل نوشته هایی در قالب شعر یا نثر جمع آوری نماید واز میان آثار به برگزیدگان جوایزی اهدا نماید .لذا از همکاران دعوت می شود دل نوشته های خود را برای گروه ادبیات متوسطه دوم ارسال نمایند.
لازم به ذکر است  کلیه همکاران شر کت کننده امتیاز فراخوان می گیرند
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٤/٩/۱٧ ] [ ۸:٤٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان مسابقات گروه عربی متوسطه دوم

به: مدیر محترم اموزشگاه متوسطه دوم

موضوع: فراخوان مسابقات گروه عربی متوسطه دوم

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های مسابقات گروه عربی متوسطه دوم حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران گرامی رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
متن فراخوان در ادامه مطالب


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢۸ ] [ ۳:۳٠ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان جشنواره تولیدمحتوی الکترونیکی وارزشیابی فرآیندمدار مطالعات...

به: مدیرمحترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان جشنواره تولیدمحتوی الکترونیکی وارزشیابی فرآیندمدار مطالعات اجتماعی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان جشنواره تولیدمحتوی الکترونیکی وارزشیابی فرآیندمدار گروه آموزشی مطالعات اجتماعی متوسطه اول حضورتان ارسال می گردد .مقتضی است به نحومطلوب به اطلاع همکاران رسانده شود .
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
متن فراخوان در ادامه مطالب


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢۸ ] [ ۳:۱٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان مسابقات گروه دینی -قرآن و عربی متوسطه اول

به: مدیر محترم اموزشگاه متوسطه اول 

موضوع: فراخوان مسابقات گروه دینی -قرآن و عربی متوسطه اول

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های مسابقات گروه های دینی- قرآن و عربی متوسطه اول حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران گرامی رسانده شود.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالب....موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٦ ] [ ٧:٥٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان ها مسابقات گروه های آموزشی متوسطه اول

به: مدیر محترم اموزشگاه

موضوع: فراخوان ها مسابقات گروه های آموزشی متوسطه اول

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های مسابقات گروه های زبان انگلیسی و کارو فناوری متوسطه اول حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران گرامی رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
برای مشاهده ودانلود پیوست روی ادامه مطالب کلیک کنید.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ٧:۳۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوانهای مختلف گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه دوم

موضوع:فراخوانهای مختلف گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، با احترام خواهشمند است در خصوص فراخوانهای عمومی و اختصاصی زیر به دبیران محترم زبان انگلیسی متوسطه دوم اطلاع رسانی فرموده و در صورت امکان از همکاران امضا دریافت نمائید. این اطلاعات و لینک های مربوطه در وبلاگ گروه به نشانی http://egn4.blogfa.com هم موجود هستند.

اطلاعات کامل فراخوانها از سایت گروه استان
http://etu.isfedu.ir/Default.aspx?tabid=6214
 
جشنواره تولید محتوای الکترونیک
http://s6.picofile.com/file/8220339484/content.pdf.html
 
نقد و بررسی کتب جدیدالتالیف دوره متوسطه اول از لحاظ ساختاری و ارتباط منطقی ساختاری (فراخوان استانی)
http://etu.isfedu.ir/Default.aspx?tabid=6214
 
طراحی یک درس برای پایه دهم (اول دبیرستان) مطابق با کتابهای متوسطه اول (فراخوان کشوری)
http://s3.picofile.com/file/8217433792/TarahiAmozeshi.pdf.html
 
ارائه تجربیات موفق آموزشی در قالب مقاله یا فیلم (فراخوان کشوری)
http://s6.picofile.com/file/8220157342/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B3_95_94.pdf.html
 
ارائه مقالات علمی درباره موضوعات اعلام شده در فراخوان جشنواره الگوهای برتر تدریس (فراخوان کشوری)
http://s6.picofile.com/file/8220157342/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B3_95_94.pdf.html
 
تهیه نرم افزار داستانی بر اساس موضوعات کتب درسی (ترجیحاً پایه  سوم و چهارم) (فراخوان استانی)
http://etu.isfedu.ir/Default.aspx?tabid=6214
 
مسابقه طراحی سئوال استاندارد پایه چهارم (فراخوان استانی)
http://etu.isfedu.ir/Default.aspx?tabid=6214
 
شرکت در مسابقه پاراگراف نویسی در جلسه سوم مجمع (فراخوان منطقه ای)
 
شرکت در مسابقه تافل در جلسه چهارم مجمع  (فراخوان منطقه ای)

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٤/۸/۱۱ ] [ ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]