دعوتنامه

به: جناب آقای  ........

موضوع: دعوتنامه

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً از جنابعالی دعوت به عمل می آید در نشست مشترک سر گروه های آموزشی با مسئولین  اداری  که روز  شنبه مورخ 95/9/20 راس ساعت 13:30در  سالن مطهری  برگزار می گردد، حضور به هم رسانید.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
[ ۱۳٩٥/٩/۱٧ ] [ ٧:٤٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جلسه محتوی پایه دهم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: جلسه محتوی پایه دهم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احترامآً بدینوسیله از سرگروه های محترم  دعوت می شود در جلسه روز شنبه95/9/6 که رأس ساعت 13:30 در محل گروه های درسی برگزار می گردد ،شرکت فرمایید .

مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع سر گروه های آموزشی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
[ ۱۳٩٥/٩/۳ ] [ ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جلسه گروه های آموزشی

جلسه گروه های آموزشی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،  احتراماً جلسه گروه های آموزشی در روز یک شنبه مورخ 95/8/23 راس ساعت 8/30صبح در محل گروه های درسی برگزار می گردد.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٩ ] [ ٧:٠٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دعوتنامه بازدید از مسابقات آزمایشگاه ناحیه 4

به: کارشناس محترم مسئول ارزیابی عملکرد


به: کارشناس محترم مسئول حراست


به: کارشناس محترم مسئول آموزش متوسطه


به: کارشناس محترم متوسطه

 

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً از جنابعالی دعوت می شود از مرحله کتبی مسابقات آزمایشگاهی که در روز پنج شنبه 94/12/6  از ساعت  9/15  الی 9/45در آموزشگاه های هاتف و کاردانپور برگزار می گردد بازدید فرمائید .

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
[ ۱۳٩٤/۱٢/٤ ] [ ٤:٢۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دعوتنامه بازدید از مسابقات آزمایشگاه ناحیه 4

به: مدیر  محترم آموزش و پرورش ناحیه4

 

به: معاون محترم آموزش متوسطه

 

به: معاون محترم توسعه و برنامه ریزی

 

به: معاون محترم پرورشی و تربیت بدنی

 

به: کارشناس محترم مسئول ارزیابی عملکرد

 

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً از جنابعالی دعوت می شود از مرحله کتبی مسابقات آزمایشگاهی که در روز پنج شنبه 94/12/6  از ساعت  9/15  الی 9/45در آموزشگاه های هاتف و کاردانپور برگزار می گردد بازدید فرمائید .

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
[ ۱۳٩٤/۱٢/٤ ] [ ٤:۱۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دعوت نامه

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: دعوت نامه

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه دریافتی از اداره کل متبوع با شماره  1730/140269/470مورخ 1394/08/16 با موضوع دعوت نامه حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو احسن به اطلاع همکار مربوطه رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱٧ ] [ ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دعوتنامه

به:کارشناس مسئول محترم متوسطه دوره اول/ جناب آقای فاتحی
موضوع:دعوتنامه
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، بدینوسیله از حضرتعالی دعوت به عمل می آید در اولین جلسه گردهمایی گروه های متوسطه اول و دوم که در روز سه شنبه مورخ 94/07/28 رأس ساعت 13:30در محل گروه های درسی تشکیل می گردد شرکت نمایید و با ارائه ی نظرات خود ما را مستفیض فرمایید.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
[ ۱۳٩٤/٧/٢۱ ] [ ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دعوتنامه

به:کارشناس محترم مسئول آموزش متوسطه/ جناب آقای ملکوتی
موضوع:دعوتنامه
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، بدینوسیله از حضرتعالی دعوت به عمل می آید در اولین جلسه گردهمایی گروه های متوسطه اول و دوم که در روز سه شنبه مورخ 94/07/28 رأس ساعت 13:30در محل گروه های درسی تشکیل می گردد شرکت نمایید و با ارائه ی نظرات خود ما را مستفیض فرمایید.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
[ ۱۳٩٤/٧/٢۱ ] [ ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دعوتنامه

به:مدیریت محترم آموزش و پرورش ناحیه 4/ جناب آقای اسماعیلی
موضوع:دعوتنامه
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، بدینوسیله از حضرتعالی دعوت به عمل می آید در اولین جلسه گردهمایی گروه های متوسطه اول و دوم که در روز سه شنبه مورخ 94/07/28 رأس ساعت 13:30در محل گروه های درسی تشکیل می گردد شرکت نمایید و با ارائه ی نظرات خود ما را مستفیض فرمایید.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
[ ۱۳٩٤/٧/٢۱ ] [ ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دعوتنامه

به:معاونت محترم آموزش متوسطه/ جناب آقای یوسفی

موضوع:دعوتنامه

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، بدینوسیله از حضرتعالی دعوت به عمل می آید در اولین جلسه گردهمایی گروه های متوسطه اول و دوم که در روز سه شنبه مورخ 94/07/28 رأس ساعت 13:30در محل گروه های درسی تشکیل می گردد شرکت نمایید و با ارائه ی نظرات خود ما را مستفیض فرمایید.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
[ ۱۳٩٤/٧/٢۱ ] [ ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]