تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات مدیران محترم آموزشگاه های بتول عسکری (سرکار خانم حسامی زاده) ،  راضیه (سرکار خانم  مظاهری )، مکتبی   (سرکار خانم بیاتی )،کاردانپور (سرکار خانم قاضی نور)، شهدای هاتف (جناب آقای  سعید عادل زاده ) به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع های اردیبهشت  ماه  تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٦/٢/۱٤ ] [ ٢:۱٠ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تشکر وسپاس از داوران و ممتحنین مسابقات آزمایشگاه متوسطه دومموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۱٢/٧ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات مدیر محترم آموزشگاه رضا واثقی  (جناب آقای  ثقفیان ) به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مسابقات آرمایشگاهی ناحیه ای متوسطه دوم تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۱٢/۱٠ ] [ ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات مدیران محترم آموزشگاه های بتول عسکری (سرکار خانم حسامی زاده)  وفرهنگیان  (سرکار خانم اسماعیلی) ، کاردانپور (سرکار خانم قاضی نور)،معین امین (سرکار خانم مهری امید قائمی) ،به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع های بهمن ماه  تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۱٢/۱٠ ] [ ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تبریک به سرکارخانم صباغ

 سرکارخانم صباغ کارشناس محترم تکنولوژی انتخاب شما را

به عنوان ارائه دهنده مقاله برتر از طرف تمامی همکاران گروههای

آموزشی تبریک می گوییم وبرای شما آرزوی موفقیت و پیشرفت داریم.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۱٢/٤ ] [ ٦:٥۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

نمونه هایی از هنرهای دستی همکاران فرهنگ وهنر در دوره ضمن خدمتموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۱۱/٧ ] [ ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات مدیران محترم آموزشگاه های راضیه (سرکار خانم مظاهری )، مکتبی ( سرکارخانم بیاتی)،بتول عسکری (سرکار خانم حسامی زاده)  وفرهنگیان  (سرکار خانم اسماعیلی) ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع های آبان ماه تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۸/٢٠ ] [ ٧:٠۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم  آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات مدیران محترم آموزشگاه های کاردانپور (سرکار خانم قاضی نور)،صارمیه 2( سرکارخانم فرهمندپور)،نرگس (سرکار خانم انالو) ،شهدای هاتف (جناب آقای عادل زاده) ،صغیر (جناب آقای سیانی) وسروش (جناب آقای نباتی) ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع های آبان ماه تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۸/٢٠ ] [ ٦:٥٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای ورشاوی دبیر محترم دبیرستان اژه ای ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان واهداءکتاب کمک آموزشی پایه هفتم ، هشتم و نهم به کلیه دبیرا ن علوم تجربی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۸/۱٢ ] [ ٧:٤٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای سیانی مدیریت محترم دبیرستان صغیر ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه عربی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
 
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۳/۱ ] [ ٩:۱٠ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای سلطانی مدیریت محترم دبیرستان تجدد ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه جغرافی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
 
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۳/۱ ] [ ٩:٠۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای عادل زاده مدیریت محترم دبیرستان شهدای هاتف ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه شیمی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۳/۱ ] [ ٩:٠٦ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکار خانم عبدالهی  مدیریت محترم دبیرستان جبیر  ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه ادبیات فارسی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
 
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۳/۱ ] [ ٩:٠٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای جعفری مدیریت محترم دبیرستان شهید مدرس  ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه علوم اجتماعی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/٢/٢۱ ] [ ۸:۱٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای رحمتی مدیریت محترم دبیرستان دار القرآن ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه زیست شناسی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/٢/٢۱ ] [ ۸:۱۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکار خانم  چقاجردی  مدیریت محترم دبیرستان شاهد بحرینیان ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع علوم اجتماعی   تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/٢/٢۱ ] [ ۸:٠٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای سیانی مدیریت محترم دبیرستان صغیر ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه زبان  تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۱٢/۱ ] [ ٥:٢۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیروتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیروتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم امین الرعایا مدیریت محترم دبیرستان شاهد 44، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه مشاوره  تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۱٢/۱ ] [ ٥:۱٩ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم حسامی زاده مدیریت محترم دبیرستان بتول عسکری، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه ادبیات  تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۱٢/۱ ] [ ٥:۱٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع:تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکار خانم بطلانی مدیریت محترم دبیرستان صارمیه6، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه شیمی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۱٢/۱ ] [ ٥:۱٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم فرهمند پورمدیریت محترم دبیرستان صارمیه 2، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه ادبیات تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۱٢/۱ ] [ ٥:٠۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر


سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکار خانم امید قائمی مدیریت محترم دبیرستان معین امین، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه عربی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۱۱/٤ ] [ ٤:٥٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

 سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکار خانم منوچهری مدیریت محترم دبیرستان بنی فاطمه  ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه زیست شناسی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۱۱/٤ ] [ ٤:٥۱ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

 سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای علیرضا کرمی مدیریت محترم دبیرستان اژه ای ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه علوم اجتماعی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٠ ] [ ٥:٢۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

 سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای کیو مرث رضایی مدیریت محترم دبیرستان اژه ای، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه علوم اجتماعی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٠ ] [ ٥:٢٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

 سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم زهرا دولتی فردمدیریت محترم دبیرستان معارف، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه دینی وفلسفه تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٠ ] [ ٥:٢٠ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیرو تشکر

به: مدیرمحترم آموزشگاه

موضوع: تقدیرو تشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم رشتبرزاده مدیریت محترم هنر ستان پروین اعتصامی به دلیل همکاری در برگزاری مجمع گروه ریاضی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/٩/٢٤ ] [ ٩:۱۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیرو تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیرو تشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای حسین بهزاد نژاد مدیریت محترم دبیرستان سلامت ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه زبان تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/٩/٢٤ ] [ ٩:۱٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به این وسیله از گروه های جغرافی متوسطه دوم،ادبیات فارسی  متوسطه اول

مطالعات اجتماعی متوسطه اول،علوم تجربی متوسطه اول که وبلاگ فعال تری در ماه

آبان داشتند وآن را به روزپیش بردند تشکر می شود. درضمن  فعالیت گروه های دینی

وعربیزبان 2،زبان1،دینی وقرآن2،زیست شناسی،تربیت بدنی،آمادگی دفاعی

علوم اجتماعی2،تاریخ هم قابل توجه بود که به این وسیله از همه همکاران تشکر

می شود

 کارشناس مسئول :مهناز صباغ 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/٩/۱ ] [ ٦:٢۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر و تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه
موضوع: تقدیر و تشکر
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم منوچهری مدیریت محترم دبیرستان بنی فاطمه، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه امورتربیتی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

 
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٦ ] [ ۸:۱۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر و تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: : تقدیر و تشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم کلاهدوزان مدیریت محترم دبیرستان انوارالقرآن، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه عربی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

 

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٦ ] [ ٧:٤٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر و تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه
موضوع: تقدیر و تشکر
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم بیاتی مدیریت محترم دبیرستان مکتبی، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه علوم اجتماعی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ٧:٢۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر و تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه
موضوع: تقدیر و تشکر
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم اسماعیلی مدیریت محترم دبیرستان هیأت امنایی راضیه، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه کاروفناوری تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی 
 
 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ٧:٢٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع:تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم جوادیان مدیریت محترم دبیرستان چهرازی به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه علوم تجربی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ٧:٢٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر و تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه اول
موضوع: تقدیر و تشکر
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احترامابه مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای اسلامی مدیریت محترم دبیرستان هیئت امنایی نیلی پور، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه کاروفناوری تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند‌منان خواهانیم
.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ٧:۱٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به این وسیله از گروه های تاریخ متوسطه دوم،مطالعات اجتماعی متوسطه اول،

زبان انگلیسی متوسطه دوم که وبلاگ فعال تری در ماه مهر داشتند وآن را به روز پیش

بردند تشکر می شود. ضمن قدر دانی از فعالیت سایر گروه هاامیدواریم  بتوانیم در پایان

ماههای آینده شاهد فعالیت وارتقاء تمام گروه ها باشیم.

کارشناس مسئول :مهناز صباغموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٥ ] [ ۸:٢۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]