بارم بندی جغرافیا دهم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: بارم بندی جغرافیا دهم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بارم بندی جغرافیا دهم حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران جغرافیا رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

توضیحات در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه , معلمان , اخبارداخلی
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٦/۱/۳٠ ] [ ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بارم بندی تاریخ پایه دهم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: بارم بندی تاریخ پایه دهم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست توضیحات بارم بندی تاریخ پایه دهم حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران تاریخ رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

توضیحات در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه , معلمان , اخبارداخلی
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٦/۱/۳٠ ] [ ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

استقرار گروه های درسی در محل جدیدموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبارداخلی
[ ۱۳٩٥/٧/۱۱ ] [ ٩:۱٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

چیدمان کتاب ها در محل جدیدموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبارداخلی
[ ۱۳٩٥/٧/۱٠ ] [ ٩:۱۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جابه جایی کتاب های کتابخانهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبارداخلی
[ ۱۳٩٥/٧/۸ ] [ ٩:۱٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جابه جایی وسایل برای تغییر محل گروه هاموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبارداخلی
[ ۱۳٩٥/٧/٦ ] [ ٩:٠٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]