دستورالعمل اجرای آزمون کتبی وشفاهی خردادماه زبان انگلیسی پایه دهم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: دستورالعمل اجرای آزمون کتبی وشفاهی خردادماه زبان انگلیسی پایه دهم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست دستورالعمل اجرای آزمون کتبی وشفاهی خردادماه زبان انگلیسی پایه دهم حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است از آن جا که آزمون های شفاهی بخشی از نمره آزمون خردادماه را تشکیل می دهد به نحو مطلوب به اطلاع وامضای  دبیران زبان رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن نامه پیوست در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه , معلمان , اخبارداخلی
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٦/٢/٩ ] [ ۸:٥٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بارم بندی جغرافیا دهم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: بارم بندی جغرافیا دهم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بارم بندی جغرافیا دهم حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران جغرافیا رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

توضیحات در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه , معلمان , اخبارداخلی
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٦/۱/۳٠ ] [ ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بارم بندی تاریخ پایه دهم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: بارم بندی تاریخ پایه دهم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست توضیحات بارم بندی تاریخ پایه دهم حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران تاریخ رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

توضیحات در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه , معلمان , اخبارداخلی
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٦/۱/۳٠ ] [ ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

استقرار گروه های درسی در محل جدیدموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبارداخلی
[ ۱۳٩٥/٧/۱۱ ] [ ٩:۱٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

چیدمان کتاب ها در محل جدیدموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبارداخلی
[ ۱۳٩٥/٧/۱٠ ] [ ٩:۱۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جابه جایی کتاب های کتابخانهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبارداخلی
[ ۱۳٩٥/٧/۸ ] [ ٩:۱٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جابه جایی وسایل برای تغییر محل گروه هاموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبارداخلی
[ ۱۳٩٥/٧/٦ ] [ ٩:٠٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]