برگزاری آزمون برخط (آنلاین )زمین شناسی ویزه دانش آموزان سوم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: برگزاری آزمون برخط (آنلاین ) زمین شناسی ویژه دانش آموزان سال سوم

سلام علیکم؛

اداره تکنولوژی گروه های درسی اداره کل در نظر دارد؛ در راستای اجرای برنامه عملیاتی گروه زمین شناسی با همکاری مدیریت آموزش وپرورش شهرستان تیران
و کرون ، آزمون آنلاین ویژه دانش آموزان سال سوم تجربی ر ا به شرح ذیل برگزار نماید.
مقتضی است؛ ضمن اطلاع رسانی مطلوب به مدیران مدارس، امکانات لازم جهت شرکت دانش آموزان در آزمون، در آموزشگاه فراهم گردد.
1 - محتوای آزمون کتاب زمین شناسی سال سوم از فصل اول تا پایان سنگ های دگرگونی
 2 - تاریخ و زمان آزمون: روز پنج شنبه تاریخ 96/02/07 از ساعت 8صبح تا 20 از طریق مراجعه به سایت آزمون آنلاین اداره کل آموزش و پرورش به نشانی
http://azmoon.isfedu.ir
3 - پیشنهاد می گردد، دبیران علاوه بر برنامه ریزی و تأکید جهت شرکت حداکثری دانش آموزان ،نمرات شرکت کنندگان را با تأثیر مثبت در ارزشیابی مستمر نوبت دوم در نظر بگیرند.
4 - مدیران و دبیرانی که بیشترین درصد شرکت کننده را داشته باشند به نحو مطلوب مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. مقتضی است امکانات لازم جهت شرکت دانش آموزان  در آزمون  فراهم گردد.

مقتضی است امکانات لازم جهت شرکت دانش آموزان  در آزمون  فراهم گردد.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه , مسابقه های دانش آموزی
[ ۱۳٩٦/۱/٢۸ ] [ ٩:٠۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]