اربعین یعنی حماسه،شور،ایثار

به یاد کربلا دل ها غمین است

دلا خون گریه کن چون اربعین استموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٥/۸/۳٠ ] [ ۸:٠٤ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جامانده ها....می گویم از کنار زیارت نرفته ها
بالا گرفته کار زیارت نرفته ها

اشک و نگاه حسرت و تصویر کربلا
این است روزگار زیارت نرفته ها

امسال اربعین همه رفتند و مانده بود
هیات در انحصار زیارت نرفته ها

انگار بین هیات ما هم نشسته بود
زهرا به انتظار زیارت نرفته ها

در روز اربعین همه ما را شناختند
با نام مستعار «زیارت نرفته ها»

اما هزار مرتبه شکر خدا که هست
مشهد در اختیار زیارت نرفته ها

باب الحسین قسمت آنانکه رفته اند
باب الرضا قرار زیارت نرفته ها

غم میخورم برای دل رهبرم که هست
تنها طلایه دار زیارت نرفته ها

گفتند شاعران همه ازحال زائران
این هم به افتخار زیارت نرفته هاموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٥/۸/۳٠ ] [ ٦:٠٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه های آموزشی شنبه 95/8/29

بازدید گروه های درسی عربی و دینی و زبان انگلیسی و تربیت بدنی متوسطه دوم

از هنرستان سروش و علی بن موسی الرضا و قدسموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٩ ] [ ۸:٥٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تغییر زمان کارگاه آموزشی دارت

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تغییر زمان کارگاه آموزشی دارت

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،  احتراماً به استحضار می رساندروز برگزاری کارگاه آموزشی دارت از روز چهارشنبه مورخ 95/08/26 به روز دوشنبه 95/09/01 تغییر کرده است . مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیرا ن تربیت بدنی رسانده شود.

مکان برگزاری :چهارراه تختی -سرای ورزشکاران

زمان برگزاری : ساعت 16

 خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/۸/٢٧ ] [ ٦:٤۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فرا خوان های آمادگی دفاعی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فرا خوان های آمادگی دفاعی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،  احتراماً به پیوست فراخوان های گروه ، آمادگی دفاعی  حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران آمادگی دفاعی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/٢٧ ] [ ۸:٠٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های ادبیات

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های ادبیات

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،  احتراماً به پیوست فراخوان های گروه ادبیات ، حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران  ادبیات رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه وطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/٢٧ ] [ ٧:٠٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوانهای جغرافیا متوسطه دوم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوانهای جغرافیا متوسطه دوم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های جغرافیا متوسطه دوم  ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران جغرافیا رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/٢٧ ] [ ٦:٥۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری دوره ضمن خدمت گروه مطالعات اجتماعی ناحیه4موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوره ضمن خدمت
[ ۱۳٩٥/۸/٢٦ ] [ ٩:٠٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری دوره ضمن خدمت گروه آمادگی دفاعی ناحیه4

دوره ضمن خدمت گروه آمادگی دفاعی  هفته پیش با حضور بیش از 150 نفر از دبیران

این رشته در دبیرستان شهید اژه ای طی دو روز در دو کلاس مجزا تشکیل شد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوره ضمن خدمت
[ ۱۳٩٥/۸/٢٦ ] [ ٩:۳٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه آموزشی مطالعات اجتماعی چهارشنبه 95/8/26

دبیرستان راهیان دانشگاه

دبیرستان خلیلیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٦ ] [ ۸:٤٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه آموزشی علوم تجربی چهارشنبه 95/8/26

دبیرستان خلیلی

دبیرستان راهیان دانشگاهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٦ ] [ ۸:۳٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه آموزشی فرهنگ و هنرچهارشنبه 95/8/26

آموزشگاه راهیان دانشگاه با حضور دبیر محترم جناب برزگری

آموزشگاه مجد کلاس فرهنگ و هنرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٦ ] [ ۸:٢٠ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

25 آبان روز حماسه ماندگار مردم اصفهان گرامی باد

25 آبان روز سربلندی مردم اصفهان در امتحان حماسه و ایثارموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٥ ] [ ٩:٤٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوانهای مطالعات اجتماعی متوسطه اول

به:مدیر محترم آموزشگاه  

موضوع: فراخوانهای مطالعات اجتماعی متوسطه اول

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های مطالعات اجتماعی متوسطه اول ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران مطالعات اجتماعی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان هاموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/۸/٢۳ ] [ ٩:۳۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دوره ضمن خدمت گروه پرورشی متوسطه اول

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: دوره ضمن خدمت گروه پرورشی متوسطه اول

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست زمان و برگزاری دوره ضمن خدمت گروه پرورشی متوسطه اول حضورتان ارسال می گردد .مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

تذکر :همکارانی می تواند در دوره شرکت کنند که حداقل ابلاغ 4ساعت تدریس تفکر وسبک زندگی داشته باشند.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن نامه در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوره ضمن خدمت
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/٢۳ ] [ ٦:٤٠ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارسال درصد قبولی خردادماه رشته زبان انگلیسی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ارسال درصد قبولی خردادماه رشته زبان انگلیسی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست درصد قبولی ونمودار خرداد ماه  زبان انگلیسی حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

نمودار درصد قبولی درس زبان متوسطه دومموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نمودارها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٢ ] [ ٩:٢۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه های آموزشی متوسطه اول شنبه22 آبانموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٢ ] [ ٩:۳۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

گردهمایی استانی ادبیات فارسی متوسطه اول در سالن چمران ناحیه4

اولین مجمع عمومی استان ومناطق گروه ادبیات متوسطه اول روز شنبه 95/8/22 در

سالن چمران برگزار شد.دراین مراسم دانش آموزان دبیرستان شهید چهرازی مراسم

شاهنامه خوانی را اجرا کردند.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: گردهمایی ها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٢ ] [ ٤:٥۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات مدیران محترم آموزشگاه های راضیه (سرکار خانم مظاهری )، مکتبی ( سرکارخانم بیاتی)،بتول عسکری (سرکار خانم حسامی زاده)  وفرهنگیان  (سرکار خانم اسماعیلی) ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع های آبان ماه تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۸/٢٠ ] [ ٧:٠۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم  آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات مدیران محترم آموزشگاه های کاردانپور (سرکار خانم قاضی نور)،صارمیه 2( سرکارخانم فرهمندپور)،نرگس (سرکار خانم انالو) ،شهدای هاتف (جناب آقای عادل زاده) ،صغیر (جناب آقای سیانی) وسروش (جناب آقای نباتی) ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع های آبان ماه تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۸/٢٠ ] [ ٦:٥٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مشخصات گروه های آموزشی فنی وحرفه ای وکار ودانش

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: مشخصات گروه های آموزشی فنی وحرفه ای وکار ودانش

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/316153/470 مورخ 95/08/18  باموضوع مشخصات گروه های آموزشی فنی وحرفه ای وکار ودانش استان ،حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است اطلاعیه مزبور جهت رویت همکاران در تابلو اعلانات واحد آموزشی نصب گردد.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٠ ] [ ٦:٥٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دعوتنامه جلسه سرگروه های آموزشی ادبیات استان ومناطق

به: جناب آقای رضا اسماعیلی-مدیر یت  محترم آموزش و پرورش ناحیه 4

موضوع: دعوتنامه جلسه سرگروه های آموزشی ادبیات استان ومناطق

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به استحضار می رساند اولین گردهمایی مجمع دبیران وسرگروه های ادبیات استان ومناطق در روز شنبه مورخ 95/8/22 راس ساعت 15 لغایت 17 در سالن چمران برگزار می گردد.

مراتب جهت اطلاع واستحضار ودعوت از جنابعالی ودیگر مسئولین عزیزجهت حضور در جلسه مذکور اعلام می گردد. پیشاپیش از همراهی وحضور حضرت عالی کمال تشکرو قدرانی را داریم  .    ( گروه ادبیات متوسطه اول )

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: گردهمایی ها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٠ ] [ ٦:٤٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جلسه گروه های آموزشی

جلسه گروه های آموزشی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،  احتراماً جلسه گروه های آموزشی در روز یک شنبه مورخ 95/8/23 راس ساعت 8/30صبح در محل گروه های درسی برگزار می گردد.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٩ ] [ ٧:٠٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

همایش استانی استقرار پایه دهم در نظام آموزشی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: همایش استانی استقرار پایه دهم در نظام آموزشی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/316431/470 مورخ 95/08/19 باموضوع همایش استانی استقرار پایه دهم در نظام آموزشی را حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحومطلوب به اطلاع سرگروه های محترم دوره دوم، فنی وحرفه ای ومدرسان درس تفکر وسواد رسانه ای رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامه در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: همایش
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/۱٩ ] [ ٦:٥۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های فیزیک

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های فیزیک

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های گروه  فیزیک ، حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران فیزیک رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوانموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/۸/۱٩ ] [ ٦:۳٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های گروه شیمی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های گروه شیمی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های گروه شیمی، حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران شیمی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/۱۸ ] [ ٩:۳۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های علوم تجربی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های علوم تجربی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های گروه علوم تجربی ، حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران علوم تجربی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/۱۸ ] [ ۸:٥٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

گردهمایی گروه درسی جغرافیا

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: گردهمایی گروه درسی جغرافیا

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/315193/470 مورخ با95/08/11 با موضوع اصلاحیه گردهمایی گروه درسی جغرافیا استان حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحومطلوب به اطلاع همکاران جغرافیا رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن اصلاحیه در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: گردهمایی ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/۱۸ ] [ ۸:٥٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه های آموزشی دوشنبه 95/8/17

بازدید گروههای درسی فیزیک و شیمی و زیست شناسی و ریاضی

از دبیرستان متوسطه دوم شهید موسویموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٧ ] [ ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری کارگاه آموزشی دارت

به: مدیر محترم آموزشگاه 

موضوع: برگزاری کارگاه آموزشی دارت

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به استحضار می رساندگروه تربیت بدنی در نظر دارد کارگاه آموزشی دارت را درروز چهارشنبه مورخ 95/08/26 برگزار نماید. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیرا ن تربیت بدنی رسانده شود.

مکان برگزاری :چهارراه تختی -سرای ورزشکاران

زمان برگزاری : ساعت 16

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٥/۸/۱٦ ] [ ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان ساخت آزمون شنیداری

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان ساخت آزمون شنیداری

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان ساخت آزمون شنیداری زبان انگلیسی متوسطه اول را حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/۱٦ ] [ ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه های آموزشی شنبه 15 آبان

 

بازدید از کلاس دهم و کلاس سوم هنرستان هنر آموزان

گروه های دینی وعربی و زبان انگلیسیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٥ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

روز ملی مبارزه با آمریکاموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٥/۸/۱۳ ] [ ٧:٥٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

روز دانش آموزگرامی بادموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٢ ] [ ۸:٠٤ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری دوره کارگاه آموزشی زیست پژوهان

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: برگزاری دوره کارگاه آموزشی زیست پژوهان

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست نامه 1700/315202/470 مورخ 95/08/11 خانه زیست شناسی با موضوع برگزاری دوره کارگاه آموزشی زیست پژوهان با همکاری بنیاد نخبگان برای دانش آموزان پایه نهم ودهم حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است مدیران محترم برای معرفی وثبت نام دانش آموزان مستعداقدام نمایند.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن نامه در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/۱٢ ] [ ۸:٠۱ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بودجه وبارم بندی جغرافیا واستان شناسی پایه دهم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: بودجه  وبارم بندی جغرافیا واستان شناسی پایه دهم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً با توجه به اینکه امتحان درس جغرافیا واستان شناسی پایه دهم نوبت اول هماهنگ استانی می باشد ،دبیران محترم جغرافیا باتوجه به بودجه وبارم بندی که به پیوست ارسال شده اقدام به تدریس نمایند.مقتضی است به اطلاع همکاران جغرافیا رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن نامه در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/۱٢ ] [ ٧:٥٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق  "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای ورشاوی دبیر محترم دبیرستان اژه ای ، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان واهداءکتاب کمک آموزشی پایه هفتم ، هشتم و نهم به کلیه دبیرا ن علوم تجربی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٥/۸/۱٢ ] [ ٧:٤٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه های متوسطه اول از مدارس شکوه زینب و قلم و اخوانموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٢ ] [ ٦:۱٧ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری ضمن خدمت مطالعات اجتماعی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: برگزاری ضمن خدمت مطالعات اجتماعی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست زمان وتاریخ برگزاری دوره ضمن خدمت مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوره ضمن خدمت
[ ۱۳٩٥/۸/۱۱ ] [ ٧:۳٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مجمع گروه ریاضی متوسطه دوم ناحیه 4موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٠ ] [ ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارسال نمودارهای درصد قبولی امتحانات خرداد وشهریور 95

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ارسال نمودارهای درصد قبولی امتحانات خرداد وشهریور 95

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست، نمودارهای درصد قبولی امتحانات خرداد وشهریور 95 حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است مدیران محترم علل افت (درصد قبولی کمتراز 80 ) وعلل پیشرفت (درصد قبولی بیشتر از 95) را برر سی کرده و نتایج حاصله ،تا تاریخ 95/08/30 به گروه های درسی ارسال نمایید.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

پیوست شامل نمودارهای درصد قبولی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نمودارها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٠ ] [ ٦:٥٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه های متوسطه دوم از دبیرستان غرضی دوشنبه 10 آبانموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٠ ] [ ٦:٠٧ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مجمع گروه تربیت بدنی

اولین مجمع گروه تربیت بدنی ناحیه 4  دوشنبه 10 آبان در سالن چمران برگزار شد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۱٠ ] [ ٤:٢٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع گروه دینی وفلسفه ناحیه4 در دبیرستان هاتف

در ابتدای جلسه آقای موسوی از سرگروه قبلی تشکر کرده و به حاضرین خوش آمد

گفتند.سپس استاد طحانی سخنرانی کردند.

در این جلسه جناب آقای یوسفی و جناب آقای مطهری از اداره ناحیه 4 حضور داشتند.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۸ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه های درسی متویطه اول از دبیرستان های حضرت زینب و سرائیان

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/۸ ] [ ٥:٢۱ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مجمع عمومی گروه زبان انگلیسی متوسطه دومموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۸ ] [ ٤:٥٦ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

۱۲نکته ی مدیریتی از امام علی(ع)

۱- به جای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید. «حکمت ۲۷۰»
۲- برای رسیدن به هدف ها و مقام های بلند، همّت بلند داشته باشید. «خطبه ۲۱۱»
۳- از تجارب و اندرزها پند بگیرید و از آنها بهره برداری کنید تا دچار نقص نشوید. «نامه ۳۱، خطبه ۱۷۵»
۴- از شدت سختی نهراسید، زیرا هراس، شکننده تر از خود کار است و به گشایش امور امیدوار باشید. «حکمت ۱۶۶ و ۲۴۶»
۵- اگر به انجام مسئولیتی گردن نهادید، به آن وفا کنید. «حکمت۳۲۷»
۶- هیچ وقت کارهای اهم را فدای امور مهم نکنید. «حکمت ۲۷۱»
۷- پیش از پذیرش هر کاری، به دانش آن مجهز شوید. «حکمت ۴۳۹»
۸- خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارهای شما را اصلاح کند. «نهج البلاغه »
۹- پست ها، امانت و وسیله خدمتگزاری اند، نه منبع بهره برداری. «خطبه ۱۳۱»
۱۰- پست ها میزان آزمایش شمایند، بکوشید تا سربلند بیرون آیید. «خطبه ۳۳»
۱۱- مشورت پذیر باشید، اگر مشورت نکنید، تباه می شوید. «نامه ۶۹»

۱۲ – با زیردستان خود مانند پدری مهربان رفتار کنید. «نامه ۵۲»موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فرازهایی از نهج البلاغه
[ ۱۳٩٥/۸/٧ ] [ ٩:٠٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دوره ضمن خدمت جغرافیا

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: دوره ضمن خدمت جغرافیا

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست زمان وتاریخ برگزاری دوره ضمن خدمت جغرافیا حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

محل برگزاری

ساعت برگزاری

تاریخ برگزاری

روز برگزاری

ساعت دوره

کد دوره

عنوان دوره

دبیرستان شاهد 45

14-8

14/08/95

جمعه

32

91401522

مدیریت کلاسی

دبیرستان شاهد 45

14-8

21/08/95

جمعه

32

91401522

مدیریت کلاسی

تذکر :ادامه روزهای برگزاری دوره با هماهنگی دبیران در جلسه اعلام می گردد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوره ضمن خدمت
[ ۱۳٩٥/۸/٦ ] [ ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دوره ضمن خدمت تاریخ

به: مدیرمحترم  آموزشگاه

موضوع: دوره ضمن خدمت تاریخ

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست زمان و برگزاری دوره ضمن خدمت تاریخ حضورتان ارسال می گردد .مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

محل برگزاری

ساعت برگزاری

تاریخ برگزاری

روز برگزاری

ساعت دوره

کد دوره

عنوان دوره

دبیرستان شاهد 44

14-8

20/08/95

پنج شنبه

32

91401522

مدیریت کلاسی

تذکر :ادامه روزهای برگزاری دوره با هماهنگی دبیران در جلسه اعلام می گردد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوره ضمن خدمت
[ ۱۳٩٥/۸/٦ ] [ ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان های گروه زیست شناسی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان های گروه زیست شناسی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های گروه زیست شناسی حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران  زیست شناسی رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

فراخوان های گروه زیست شناسی(سال تحصیلی96-95)

 شیوه نامه فراخوان ها در سطح ناحیه

1-با قلم Bnazaninبا سایز12 و در قالب Word تایپ شود و همراه

با فایل pdfارسال گردد.

2-فراخوان ها به ایمیل گروه زیست شناسی ناحیه به آدرسsinapse4@gmail.com یا به

کارشناسی تکنولوژی و گروه های متوسطه ناحیه ارسال گردد.
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٥/۸/٦ ] [ ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع گروه فرهنگ و هنر دبیرستان بتول عسگری روز چهارشنبه5آبان

تدریس استاد مهدیان در مجمع فرهنگ و هنر ناحیه4موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/٥ ] [ ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جشنواره کشوری جلوه های معلمی(معلم فداکار)

به: مدیرمحترم آموزشگاه/دوایر داخلی 

موضوع: جشنواره کشوری جلوه های معلمی(معلم فداکار)

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراما به استناد بخشنامه ی  شماره ی 150/313859/1700 اداره کل متبوع  به اطلاع می رساند ،جشنواره ی کشوری جلوه های معلمی همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) در تهران برگزار می گردد ،لذا خواهشمند است همکارانی آموزشی یا اداری اعم از رسمی و پیمانی و آموزشیار شاغل در مدارس دولتی یا غیردولتی ،که ازشاخص های زیر برخوردارند را با تکمیل فرم پیوست(نمون برگ)و اسکن آن ، از طریق اتوماسیون تا تاریخ دوشنبه 10آبان ماه 95به کارشناسی روابط عمومی اداره معرفی نمایید.

شاخص ها:

1-مجاهدت در راستای اعتلای نقش اثرگذار یک معلم در جامعه ی اسلامی در مسیر نیل به حیات طیبه و تعالی الی الله آحاد جامعه

2-از خود گذشتگی ،نجات جان و حفظ سلامت دانش آموزان ، فرهنگیان و آحاد جامعه با بذل جان و مال

3-از خود گذشتگی و جلوگیری از زیان های مادی ومعنوی(روحی - روانی-فرهنگی-تربیتی-پرورشی و آموزشی) به دانش آموزان،فرهنگیان،آموزش و پرورش و آحاد جامعه

4-خدمت داوطلبانه برای محرومیت زدایی از دانش آموزان ،فرهنگیان و آموزش و پرورش در مناطق محروم

5-فعالیت های خیرخواهانه ی فرهنگیان اعم از مدرسه سازی و...

6-هرگونه فعالیت خداجویانه ،انسان دوستانه و الگویی شاخص

این جشنواره صرفا در یک مرحله کشوری افراد واجد شرایط را انتخاب خواهد کردو مورد تقدیر قرار خواهد داد.

آقای مهران سلطانیان-کارشناس روابط عمومی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مسابقات دبیران
[ ۱۳٩٥/۸/٥ ] [ ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع گروه آمادگی دفاعی دبیرستان فرهنگیان چهارشنبه 5 آبانموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/٥ ] [ ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع گروه مطالعات اجتماعی چهارشنبه 5 آبان دبیرستان بتول عسگری

موضوع جلسه:بررسی لایه های اتمسفر،پایه نهم همراه با روش تدریس مکاشفه ایموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/٥ ] [ ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع گروه علوم تجربی روز چهارشنبه 5آبان در دبیرستان بتول عسگری

موضوع جلسه: ارزشیابی عملکردی و آموزش معکوس

مطالب مطرح شده:تقدیر وتشکر از خانم خسرونژاد سرگروه سابق گروه علوم تجربی

تاریخ مجامع و جشنواره علوم واهداف برنامه عملکردی

توزیع کتاب های کمک آموزشی بین همکاران که توسط آقای ورشاوی تهیه شده بود

صحبت های سرگروه های علوم تجربی استان خانم شکری و آقای نقی زادهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/٥ ] [ ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه های درسی متوسطه دوم از دبیرستان های ناحیه4موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/٥ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع گروه کار و فناوری روز دوشنبه3آبان در دبیرستان مکتبیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۳ ] [ ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع گروه معاونین فناوری در دبیرستان فرهنگ آبان95موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۳ ] [ ۸:٥٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید گروه های آموزشی متوسطه دوم از دبیرستان های پدر وامیدیان وخوروشموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/۳ ] [ ۸:٤٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارزشیابی سوالات خرداد ماه 95

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ارزشیابی سوالات خرداد ماه 95

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً اسامی مدارسی که به پیوست ارسال می گردد جهت دریافت ارزشیابی سوالات خردادماه  تا تاریخ 95/8/12 به کارشناسی تکنولوژی  وگروه های درسی مراجعه نمایند.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن پیوست در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۸/٢ ] [ ۸:۳۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مجمع گروه زیست شناسی

اولین مجمع گروه زیست هفته اول آبان در دبیرستان صارمیه6 تشکیل شد.مباحث

این جلسه عبارت بود از:

تقدیر و تشکر از همکاران فعال در سال گذشته

ارایه برنامه جدید گروه برای سال جدید

تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات نهاییموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/٢ ] [ ٥:٥٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع گروه عربی و دینی و قرآن متوسطه اول

در این جلسه از زحمات سرگروه قبلی قدردانی شد.سپس آقای غریبی در مورد

راهکارهای جذب دانش آموزان به کلاس های دینی وطرز برخورد با آنها صحبت کردندموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۱ ] [ ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقویم اجرایی انجمن آموزشی معلمان

به: مدیر محترم آموزشگاه 

موضوع: تقویم اجرایی انجمن آموزشی معلمان

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراما به پیوست تصویر بخشنامه ی شماره ی1700/313505/670 اداره کل متبوع در خصوص تقویم اجرایی انجمن های  علمی آموزشی معلمان ارسال می گردد.مقتضی است به همکاران اطلاع رسانی نمایید.

 

 

 

 

برنامه های انجمن هاموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: معلمان
[ ۱۳٩٥/۸/۱ ] [ ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع گروه ادبیات متوسطه اولموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۱ ] [ ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید سرگرو های متوسطه دوم از دبیرستان علامه مجلسی شنبه 95/8/1موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/۱ ] [ ٦:۱٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید آقای فاتحی کارشناس مسئول متوسطه اول و گفتگو با سرگروه هاموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٥/۸/۱ ] [ ٦:٠٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مجمع گروه زبان انگلیسی متوسطه اول ناحیه4

اولین مجمع گروه زبان انگلیسی متوسطه اول روز شنبه اول آبان با حضور همکاران

در دبیرستان راضیه تشکیل شد.

موضوع مورد بحث تدریس گرامر به روش مفهومی بود.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٥/۸/۱ ] [ ٥:۱٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]