گزارش بازدید سرگروههای متوسطه از مدارس

بازدید از دبیرستان بنی فاطمه

بازدید از هنرستان پروین اعتصامی

بازدید از دبیرستان صارمیه6موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بازدیدها
[ ۱۳٩٤/۸/۳٠ ] [ ٧:۳۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

گزارش جلسه سرگروهها با مسئولین

اولین نشست مجمع عمومی شورای هماهنگی گروههای آموزشی با مسئولین اداره در

روز سه شنبه مورخ 94/7/28 در مکان گروههای درسی تشکیل شد.

دراین جلسه معاونت محترم آموزش جناب آقای یوسفی و کارشناس مسئول آموزش

جناب آقای ملکوتی با سرگروهها مشکلات را بررسی کرده وراهکارهایی برای آن ارائه

دادند.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: گزارش جلسات
[ ۱۳٩٤/۸/۳٠ ] [ ٧:۱٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان مسابقات گروه عربی متوسطه دوم

به: مدیر محترم اموزشگاه متوسطه دوم

موضوع: فراخوان مسابقات گروه عربی متوسطه دوم

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های مسابقات گروه عربی متوسطه دوم حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران گرامی رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
متن فراخوان در ادامه مطالب


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢۸ ] [ ۳:۳٠ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان جشنواره تولیدمحتوی الکترونیکی وارزشیابی فرآیندمدار مطالعات...

به: مدیرمحترم آموزشگاه

موضوع: فراخوان جشنواره تولیدمحتوی الکترونیکی وارزشیابی فرآیندمدار مطالعات اجتماعی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان جشنواره تولیدمحتوی الکترونیکی وارزشیابی فرآیندمدار گروه آموزشی مطالعات اجتماعی متوسطه اول حضورتان ارسال می گردد .مقتضی است به نحومطلوب به اطلاع همکاران رسانده شود .
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
متن فراخوان در ادامه مطالب


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢۸ ] [ ۳:۱٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مسابقات آزمایشگاهی متوسطه دوم

به: مدیرمحترم آموزشگاه

موضوع: مسابقات آزمایشگاهی متوسطه دوم

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احترامابه پیوست بخشنامه مسابقات آزمایشگاهی متوسطه دوم حضورتان ارسال می گردد .مقتضی است به نحواحسن به اطلاع همکاران ودانش آموزان رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
متن بخشنامه در ادامه مطالب قرار دارد قرار دارد.


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مسابقه های دانش آموزی
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢۸ ] [ ٢:٥۱ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تصاویر مربوط به مجامع

جلسه گروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول وسخنرانی استاد ربیعی

جلسه گروه دینی وفلسفه در بنیاد مهدویت با سخنرانی استاد امامی نژاد

جلسه گروه تربیت بدنی همراه با آموزش مقدماتی شطرنجموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: گزارش جلسات
[ ۱۳٩٤/۸/٢٧ ] [ ٩:۳٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه نظری

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه نظری

 سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه دریافتی از اداره کل متبوع با شماره ۱۷۰۰/۲۷۶۵۸۸/۴۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳با موضوع  "جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه نظری"  به همراه دستورالعمل وزارتی جشنواره حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به اطلاع کلیه همکاران ذینفع رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
متن بخشنامه درادامه مطالب

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٧ ] [ ۸:٥۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برنامه مجامع آذر ماه گروههای درسی متوسطه دوم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: برنامه مجامع آذر ماه گروههای درسی متوسطه دوم

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراما جدول مجامع گروههای درسی در ماه آذر به پیوست  ارسال می گردد.مقتضی است به دبیران محترم مربوطه اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
جدول پیوست درادامه مطالب


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٧ ] [ ۸:٤٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برنامه مجامع آذر ماه گروههای درسی متوسطه اول

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه اول
موضوع: برنامه مجامع آذر ماه گروههای درسی متوسطه اول
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراما جدول مجامع گروههای درسی در ماه آذر به پیوست  ارسال می گردد.مقتضی است به دبیران محترم مربوطه اطلاع رسانی صورت پذیرد.

 مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
جدول پیوست در ادامه مطالب


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٧ ] [ ۸:۳٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر و تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه
موضوع: تقدیر و تشکر
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم منوچهری مدیریت محترم دبیرستان بنی فاطمه، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه امورتربیتی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

 
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٦ ] [ ۸:۱۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان مسابقات گروه دینی -قرآن و عربی متوسطه اول

به: مدیر محترم اموزشگاه متوسطه اول 

موضوع: فراخوان مسابقات گروه دینی -قرآن و عربی متوسطه اول

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های مسابقات گروه های دینی- قرآن و عربی متوسطه اول حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران گرامی رسانده شود.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فراخوان در ادامه مطالب....موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٦ ] [ ٧:٥٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر و تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: : تقدیر و تشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم کلاهدوزان مدیریت محترم دبیرستان انوارالقرآن، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه عربی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

 

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٦ ] [ ٧:٤٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

پنجم ماه صفر(26آبان) شهادت مظلومانه حضرت رقیه را تسلیت می گوییمموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٤/۸/٢٦ ] [ ٢:۱۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

لغو مجمع گروه تاریخ در ماه آبان

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: لغو مجمع گروه تاریخ در ماه آبان

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع همکاران گروه تاریخ می رساند مجمع گروه تاریخ در روز چهارشنبه مورخ 94/08/27 تشکیل نمی گردد و متعاقباً تاریخ مجمع بعدی اطلاع رسانی می شود.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ۸:٠۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان ها مسابقات گروه های آموزشی متوسطه اول

به: مدیر محترم اموزشگاه

موضوع: فراخوان ها مسابقات گروه های آموزشی متوسطه اول

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست فراخوان های مسابقات گروه های زبان انگلیسی و کارو فناوری متوسطه اول حضورتان ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع دبیران گرامی رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
برای مشاهده ودانلود پیوست روی ادامه مطالب کلیک کنید.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ٧:۳۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر و تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه
موضوع: تقدیر و تشکر
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم بیاتی مدیریت محترم دبیرستان مکتبی، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه علوم اجتماعی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ٧:٢۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر و تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه
موضوع: تقدیر و تشکر
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم اسماعیلی مدیریت محترم دبیرستان هیأت امنایی راضیه، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه کاروفناوری تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی 
 
 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ٧:٢٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع:تقدیر وتشکر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات سرکارخانم جوادیان مدیریت محترم دبیرستان چهرازی به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه علوم تجربی تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ٧:٢٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر و تشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه اول
موضوع: تقدیر و تشکر
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احترامابه مصداق آیه شریفه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات جناب آقای اسلامی مدیریت محترم دبیرستان هیئت امنایی نیلی پور، به دلیل همکاری بسیار شایسته‌شان در برگزاری مجمع گروه کاروفناوری تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند‌منان خواهانیم
.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ٧:۱٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

عرض تسلیتموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فوق العاده
[ ۱۳٩٤/۸/٢۳ ] [ ۸:٥٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کمک فن‌آوری‌های آموزشی به معلمان و دانش‌آموزان

کلاس درس، تخته‌سیاه و گچ. کلاس درس، تخته وایت‌برد و ماژیک. این تغییر، اوج سیر تکاملی کلاس‌های درس در سال‌‎های پیش بود اما در کلاس‌های درس امروز، روش‌های سنتی آموزشی جای خود را به استفاده از فناوری‌های جدید داده‌اند.

انواع دستگاه‌های هوشمند و نرم‌افزارها نه‌تنها آموزش را برای دانش‌آموزان تسهیل کرده‌ بلکه باعث مشارکت بیشتر آن‌ها در فعالیت‌های آموزشی نیز شده‌ است.

از طرفی، معلمان هم به کمک دستگاه‌های هوشمند و نرم‌افزارهای مرتبط، کلاس درس را به‌خوبی کنترل می‌کنند و منابع آموزشی خود را راحت‌تر و بهتر در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند. از آنجایی که امروزه، بحث توسعه روش‌های جدید آموزشی بر استفاده از فن‌آوری‌های جدید متمرکز شده، سامسونگ با ارائه راه‌حل‌های آموزشی، امکان تجربه یادگیری و آموزش دیجیتال را برای دانش‌آموزان و معلمان پدید می‌آورد.

 مدیریت کلاس درس با شیوه تعاملی یادگیری

تحقیقات انجام شده........موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: معلمان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٢ ] [ ٥:۳٩ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمعع گروه شیمی

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه دوم  

موضوع:اولین مجمعع گروه شیمی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراماً به اطلاع می رسانداولین مجمع شیمی روز دوشنبه مورخ 94/08/25 راس ساعت 15 درمحل گروههای آموزشی برگزار می گردد.مقتضی است به دبیران مربوطه اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.
"لازم به ذکر است در این جلسه انتخابات برای تعیین سرگروه شیمی انجام خواهد شدوحضور همکاران شیمی دراین جلسه الزامی است".
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٤/۸/٢۱ ] [ ٤:٤٦ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ثبت نام در کلاس خوشنویسی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ثبت نام در کلاس خوشنویسی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می رساند کارشناسی تکنولوژی و گروه های درسی ناحیه 4 در نظر دارد جهت ارتقاء سطح کیفی خوشنویسان همکاران به ویژه مربیان هنر، پرورشی و آموزگاران ابتدایی و زنده نگاه داشتن این هنر اصیل و انتقال آن به فرزندانمان، یک دوره کلاس تعلیم خوشنویسی"مرحله مقدماتی" برگزار نماید.
لازم به ذکر است خط تحریری و درشت همزمان تعلیم داده می شود. همکاران علاقمند می توانند جهت ثبت نام به گروه‌های درسی واقع در چهارراه عسگریه ، دبستان چمران مراجعه و یا با شماره تلفن 32293153 تماس حاصل نمایند.
زمان ثبت نام:94/8/24 الی  94/9/5
شروع کلاس ها: 94/09/12
تعداد جلسات: 15
هزینه دوره: 50000 تومان
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: جلسات فوق برنامه
[ ۱۳٩٤/۸/٢۱ ] [ ٤:٤۱ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

صدور گواهی حضور جهت کلاس تفسیر و شرح گلستان

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: صدور گواهی حضور جهت کلاس تفسیر و شرح گلستان

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً  باستحضار همکاران شرکت کننده در کلاس های تفسیر یکی از سوره قرآن و گلستان استاد سخن سعدی شیرازی می‌رساند در خاتمه جلسات از طرف کارشناسی تکنولوژی و گروه های درسی گواهی حضور در کلاس های مزبور به آنان داده خواهد شد.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: جلسات فوق برنامه
[ ۱۳٩٤/۸/٢٠ ] [ ٩:٠٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

آدرس وب سایت جدید آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان

آدرس وب سایت جدید آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان
از سایت

cms.medu.ir/1704

به سایت

 
 
 
تغییر نموده است .


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه
[ ۱۳٩٤/۸/٢٠ ] [ ٩:٠٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان مقالات ثبت شده به نام ناحیه (4)

به:مدیر محترم آموزشگاه،/ دوایرداخلی
موضوع:فراخوان مقالات ثبت شده به نام ناحیه (4)
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراماً نظر به مصوبات جلسه کمیته پژوهش ناحیه مورخ 94/1/23 ، به اطلاع می رساند آن دسته از پرسنل ناحیه که از تاریخ 93/7/1 تا کنون مقالات خود را در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی به نام ناحیه (4) به چاپ رسانده اند،می توانند مطابق لیست پیوست، مشخصات پرسنلی و مستندات خود را همراه با فایل    pdf مقاله در پوشه ای به نام و نام خانوادگی خود به کارتابل کارشناسی پژوهش ارسال نمایند.به 5 نفر از صاحبان مقالات برگزیده تقدیر نامه مدیر اداره و به سایرین گواهی حضور در « فراخوان مقالات علمی پژوهشی ناحیه» اعطا خواهد گردید.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه مجموعه مقالات نامبرده از افتخارات اداره ناحیه (4) به تلاش پژوهشگران فعال خود می باشد این کارشناسی در نظر دارد پس از اخذ مجوز از صاحبان آثار ، ضمن درج این مقالات در وبلاگ کارشناسی پژوهش جهت معرفی پژوهشگران به کلیه پرسنل ناحیه، اقدام به چاپ چکیده مجموعه مقالات مذکور بعنوان ثبت مستندات پژوهشی ناحیه نماید.موفقیت همه ی پژوهشگران را از درگاه ایزد منان خواستاریم
سمیراپوستین دوز-کارشناس پژوهش وتحقیقموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: معلمان
[ ۱۳٩٤/۸/٢٠ ] [ ٤:۳٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

نگاهی اجمالی به مجامع برگزار شده از ابتدای سال تحصیلی تا آخر مهرماه

#اولین کارگاه تحت عنوان کبد چرب با حضور گروههای تربیت بدنی1و2-فیزیک-ادبیات2

جغرافی-ریاضی دوره دوم-زیست شناسی درتاریخ 94/7/23در سالن چمران برگزارشد.

 

#اولین جلسه گروه ادبیات متوسطه اول درتاریخ94/7/25در محل مرکز گروهها تشکیل

شد.مباحث مطرح شده:1-بررسی ایرادهای کتاب فارسی نهم توسط آقای شفیعی

وبحث وتبادل نظر در موردنکات مبهم کتاب.


2-ارائه اطلاعات لازم درموردفعالیتهای نوشتاری،بارم بندی،درست نویسی و....

3سخنرانی شاعرگرانقدرجناب آقای مهدی جهاندارواستفاده ازسروده های ایشان

#کارشناس تکنولوژی:مهناز صباغموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: گزارش جلسات
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱۸ ] [ ٧:٢٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

یادآوری مجدد مجمع معاونین ودبیران پرورشی

به:مدیر محترم آموزشگاه

موضوع:یادآوری مجدد مجمع معاونین ودبیران پرورشی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)احتراما، اولین مجمع گروه پرورشی در روز دوشنبه مورخ 94/8/25 در محل دبیرستان بنی فاطمه از ساعت 9 صبح لغایت 12 برگزار می گردد.حضور معاونین ودبیران پرورشی در این جلسه الزامی است .مقتضی است به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٤/۸/۱۸ ] [ ٥:۱٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

نماهنگ زیبا تقدیم به شهدا

برای استفاده از صدای کلیپ صدای وبلاگ را stop یا puse کنید.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نماهنگ
[ ۱۳٩٤/۸/۱٧ ] [ ٦:۱۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان مسابقات گروه های آموزشی متوسطه دوم (فنی و حرفه ای)

به: کارشناس مسئول محترم فنی وحرفه ای و کاردانش

موضوع: فراخوان مسابقات گروه های آموزشی متوسطه دوم (فنی و حرفه ای)

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراماً به پیوست بخشنامه دریافتی ازاداره کل متبوع با شماره ۱۷۰۰/۲۷۷۱۹۲/۴۷مورخ 1394/08/17 با موضوع "فراخوان مسابقات گروه های آموزشی متوسطه دوم (فنی و حرفه ای)" حضورتان ارسال می گردد مستدعی است اقدامات لازم را ایفاد فرمایید.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱٧ ] [ ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

دعوت نامه

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: دعوت نامه

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه دریافتی از اداره کل متبوع با شماره  1730/140269/470مورخ 1394/08/16 با موضوع دعوت نامه حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحو احسن به اطلاع همکار مربوطه رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دعوت نامه ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱٧ ] [ ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

25 محرم سالروز شهادت امام چهارم برهمگان تسلیت باد

 

السلام علیک یا علی بن الحسین(ع) یا سیدالساجدینموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٤/۸/۱٧ ] [ ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اصلاحیه اولین کارگاه کاروفناوری

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه اول 

موضوع: اصلاحیه اولین کارگاه کاروفناوری
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می رساند اولین کارگاه کاروفناوری  درخصوص کتاب کاروفناوری هشتم (پودمان فلز- برق و الکترونیک) ساخت وسیله دست‌ساز به شرح ذیل برگزار می گردد. مقتضی است جهت ثبت نام از ساعت 8الی 14 باشماره
32293153
 تماس بگیرید.
لازم به ذکر است هزینه تهیه وسایل به مبلغ 5000 تومان می باشد.

روز

تاریخ کارگاه

زمان ثبت نام

زمان کارگاه

وسایل مورد نیاز

مکان برگزاری

پنج شنبه

21/8/94

11/8/94تا18/8/94

30/8 تا 10

هویه – قیچی – چسب مایع

دبیرستان راضیه

 


 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۸/۱٦ ] [ ۸:٢٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

عرض تسلیت

با اطلاع شدیم دو نفر از همکارانمان ،سرکارخانم مظاهری وسرکار خانم گودرزی ،در غم از دست دادن عزیزانشان عزادار هستند.از طرف همه همکاران عضو گروههای درسی به آنها تسلیت گفته وامیدواریم خداوندبه آنها صبر وتحمل واجر فراوان بدهد.

با قرائت فاتحه وصلواتموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فوق العاده
[ ۱۳٩٤/۸/۱٤ ] [ ٦:٠۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع گروه تربیت بدنی

به:مدیر محترم آموزشگاه

موضوع:اولین مجمع گروه تربیت بدنی
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراماً به اطلاع می رساند اولین مجمع گروه تربیت بدنی روز چهارشنبه مورخ 94/08/20 رأس ساعت 15 در محل گروه های آموزشی برگزار می گردد. مقتضی است به دبیران مربوطه اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.

مکان برگزاری: چهارراه عسگریه - دبستان چمران- گروه های آموزشی

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٤/۸/۱۳ ] [ ٦:٠٠ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

روز ملی استکبار ستیزی و مرگ بر آمریکاموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٤/۸/۱۳ ] [ ٥:٠۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

13 آبان روز دانش آموز گرامی بادموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٤/۸/۱۳ ] [ ٥:٠٦ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

درخواست سرگروه جهت دروس رایانه، شیمی و زمین شناسی

به:کارشناس مسئول محترم آموزش متوسطه

موضوع: درخواست سرگروه جهت دروس رایانه، شیمی و زمین شناسی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراماً به استحضار می رساند سرگروه جهت دروس رایانه، شیمی و زمین‌شناسی تاکنون به این کارشناسی اعلام نشده است مستدعی است در این خصوص اقدامات لازم رامبذول فرمایید.
ضمناً اداره تکنولوژی و گروه های درسی استان اسامی کلیه سرگروه ها را درخواست نموده است.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه
[ ۱۳٩٤/۸/۱٢ ] [ ٥:٤٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تور طبیعت گردی کویر ( شهرستان ورزنه)

به :مدیر محترم آموزشگاه-دوایر اداری
موضوع : تور طبیعت گردی کویر ( شهرستان ورزنه)

سلام علیکم
با حمد وثنای الهی وصلوات برمحمد وآل محمد (ص)، احتراماً  برنامه تور طبیعت گردی (کویر ) مخصوص همکاران فرهنگی شاغل وبازنشسته به همراه خانواده (بصورت نقد واقساط )به شرح جدول زیر اعلام می گردد .همکاران متقاضی شخصا جهت ثبت نام به کارشناسی تعاون مراجعه نمایند.

ردیف نام تور تاریخ حرکت امکانات تور هزینه تور تسهیلات تور ساعت ومحل سوارشدن مهلت ثبت نام
1 کویر (شهرستان ورزنه 94/08/14 اتوبوس ولوو یک شب اقامت سویت آپارتمان /رسد ستارگان همراه با مربی /شب نشیینی داخل کویر /شام /صبحانه /ناهار ومیان وعده 98هزارتومان 18هزار تومان نقدی مابقی در4قسط 2بعد ظهر  مقایل درب اداره ناحیه 4 94/08/13


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: جلسات فوق برنامه
[ ۱۳٩٤/۸/۱٢ ] [ ٥:٥٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوانهای مختلف گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه دوم

موضوع:فراخوانهای مختلف گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، با احترام خواهشمند است در خصوص فراخوانهای عمومی و اختصاصی زیر به دبیران محترم زبان انگلیسی متوسطه دوم اطلاع رسانی فرموده و در صورت امکان از همکاران امضا دریافت نمائید. این اطلاعات و لینک های مربوطه در وبلاگ گروه به نشانی http://egn4.blogfa.com هم موجود هستند.

اطلاعات کامل فراخوانها از سایت گروه استان
http://etu.isfedu.ir/Default.aspx?tabid=6214
 
جشنواره تولید محتوای الکترونیک
http://s6.picofile.com/file/8220339484/content.pdf.html
 
نقد و بررسی کتب جدیدالتالیف دوره متوسطه اول از لحاظ ساختاری و ارتباط منطقی ساختاری (فراخوان استانی)
http://etu.isfedu.ir/Default.aspx?tabid=6214
 
طراحی یک درس برای پایه دهم (اول دبیرستان) مطابق با کتابهای متوسطه اول (فراخوان کشوری)
http://s3.picofile.com/file/8217433792/TarahiAmozeshi.pdf.html
 
ارائه تجربیات موفق آموزشی در قالب مقاله یا فیلم (فراخوان کشوری)
http://s6.picofile.com/file/8220157342/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B3_95_94.pdf.html
 
ارائه مقالات علمی درباره موضوعات اعلام شده در فراخوان جشنواره الگوهای برتر تدریس (فراخوان کشوری)
http://s6.picofile.com/file/8220157342/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B3_95_94.pdf.html
 
تهیه نرم افزار داستانی بر اساس موضوعات کتب درسی (ترجیحاً پایه  سوم و چهارم) (فراخوان استانی)
http://etu.isfedu.ir/Default.aspx?tabid=6214
 
مسابقه طراحی سئوال استاندارد پایه چهارم (فراخوان استانی)
http://etu.isfedu.ir/Default.aspx?tabid=6214
 
شرکت در مسابقه پاراگراف نویسی در جلسه سوم مجمع (فراخوان منطقه ای)
 
شرکت در مسابقه تافل در جلسه چهارم مجمع  (فراخوان منطقه ای)

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فراخوان
[ ۱۳٩٤/۸/۱۱ ] [ ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تفاهم نامه همکاری مشترک

تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت آموزش متوسطه و معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با هدف استفاده بهینه از ظرفیت شرکت های دانش بنیان امضا شد .
 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، درمقدمه این

تفاهم نامه آمده است ؛ این تفاهم نامه در راستای اجرای ردیف 6 بند «ب » ماده 6

اساسنامه پژوهش سراهای دانش آموزی (مراکز رشد) مبنی بر افزایش تعامل با مراکز و

موسسات علمی ، پژوهشی و فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت های شرکت های

دانش بنیان و گسترش همفکری و همکاری های آموزشی و پژوهشی مشترک فی ما

بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنظیم گردیده

است . درماده (2) این تفاهم نامه......موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبار
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱٠ ] [ ٦:٠٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

حضور موثر در مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

به اطلاع معاونین محترم آموزش متوسطه استان ها، روسای محترم ادارات تکنولوژی و

گروه های آموزشی، رابطین محترم پژوهش سراهای دانش آموزی و مسئولین محترم

پژوهش سراهای دانش آموزی می رساند طی نامه شماره 420/15679 مورخ 4/8/ 1394

تشکیل دبیرخانه کشوری مسابقات ملی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی به اداره کل

آموزش وپرورش استان یزد واگذار شده است. لذا شایسته است ادارات کل آموزش و

پرورش استان ها همکاری لازم را جهت هرچه بهتر برگزار نمودن اولین دوره کشوری

مسابقات ملی ابتکارات ونوآوری دانش آموزی بنمایند.

گروه پژوهش سراهای دانش آموزی- دفتر آموزش متوسطه نظری

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبار
[ ۱۳٩٤/۸/۱٠ ] [ ٥:٥٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

گردهمایی سرگروه های مناطق ونواحی با سرگروه های استان

مدیریت / اداره آموزش و پرورش ................
موضوع : گردهمایی سرگروه های مناطق ونواحی با سرگروه های استان (متوسطه اول و دوم نظری )
سلام علیکم
پس از حمد خداوند مهربان و درود و صلوات بر محمد و آل مح مد و با ا حترام، در اجرای برنامه عملیاتی اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره متوسطه مبنی بر تشکیل جلسه هماهنگی و تعامل سرگروه های استان با سرگروه های مناطق و نواحی در نظر است گردهمایی یک روزه ای مطابق جدول زیر برگزار شود،مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به سرگروه های محترم و تاکید برلزوم شرکت آنها در گردهمایی نسبت به صدور حکم ماموریت و تمهید مقدمات ایاب و ذهاب ایشان اقدام گردد . ضروری  است سرگروه های محترم، سه فایل (excel)تکمیل شده ی پیوست را به انضمام برنامه عملیاتی pdf
در قالب یک لوح فشرده همراه داشته باشند . درج نام گروه آموزشی و نام منطقه / ناحیه مربوطه بر روی CDالزامی است.
نام گذاری مجدد فایلهای پیوست در محل های نقطه چین نام گروه درسی و نام منطقه/ ناحیه درج گردد.
سرگروه های محترم جهت حضور فعال در این جلسه به سایت گروه های استان مراجعه نمایند.ساعت برگزاری گردهمایی: از 8:30 الی 15
محل برگزاری گردهمایی : مرکز تحقیقات معلمان اصفهان واقع درخیابان آیت ا... شمس آبادی

 

 

 

 

 

 

متوسطه اول

چهارشنبه

13/8/94

شنبه

16/8/94

دوشنبه

18/8/94

نام گروه آموزشی

نام گروه آموزشی

نام گروه آموزشی

اجتماعی

زبان

ریاضی

علوم

ادبیات

کاروفنا.ری

آمادگی دفاعی

هنر

 

مشاوران

دینی وعربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متوسطه دوم

روانشناسی

فلسفه

زمین شناسی

اقتصاد

دین و زندگی

زیست شناسی

اجتماعی

ادبیات

ریاضی

تاریخ

عربی

شیمی

جغرافی

زبان

فیزیک

آمادگی دفاعی

 

رایانه

مشاوران

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: گردهمایی ها
[ ۱۳٩٤/۸/۱٠ ] [ ٥:۱٩ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین مجمع آمادگی دفاعی

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه اول ودوم 

موضوع:اولین مجمع آمادگی دفاعی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می‌رساند اولین مجمع گروه آمادگی دفاعی روز یک شنبه مورخ 94/08/24 رأس ساعت 15 در محل گروه‌های آموزشی برگزار می‌گردد. مقتضی است به دبیران مربوطه اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.
آدرس: چهار راه عسگریه- دبستان چمران- گروه های آموزشی
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٤/۸/۱٠ ] [ ٥:۱٦ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین کارگاه کاروفناوری

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه اول 
موضوع: اولین کارگاه کاروفناوری

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می رسانداولین کارگاه کاروفناوری روز یکشنبه  94/08/24 درخصوص کتاب کاروفناوری هشتم (پودمان فلز- برق و الکترونیک) ساخت وسیله دست ساز برگزار می گردد. لازم به ذکر است هزینه تهیه وسایل به مبلغ 5000 تومان می باشد.مقتضی است جهت ثبت نام از ساعت 8/14 باشماره 32293153 تماس بگیرید.
مکان:  دبیرستان هیأت امنایی راضیه
زمان ثبت نام: از 94/08/11 الی 94/08/18

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کارگاه
[ ۱۳٩٤/۸/۱٠ ] [ ٥:۱۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تغییر روز برگزاری کلاس گلستان

به:مدیر محترم اموزشگاه

موضوع:تغییر روز برگزاری کلاس گلستان

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراما بدینوسیله باستحضار  می
رساند که با پیشنهادبرخی از همکاران زمان تشکیل کلاس شرح گلستان سعدی با
حضور استاد سید حسن موسوی از ساعت10 صبح روز سه شنبه هر هفته به ساعت
8صبح پنچ شنبه تغییر کرده از همکاران علاقمندکه مایل به شرکت در این کلاسها  هستند دعوت بعمل می آید.ضمنا کلاس تفسیر قران کریم درساعت10 صبح پنچ شنبه هر هفته کما فی السابق برگزار میشود وتغییری نکرده است.
مفتضی است به نحو مطلوب  به اطلاع همکاران علاقمند رسانده شود.
 
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: جلسات فوق برنامه
[ ۱۳٩٤/۸/۱٠ ] [ ٤:٤٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مواظب باشیم جنگ هنوز ادامه داردموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: پندوتذکر
[ ۱۳٩٤/۸/٩ ] [ ۸:٤۳ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

رشته‌های دوره متوسطه به علوم پایه و علوم انسانی تبدیل می‌شود

معاون پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: سال آینده در پایه دهم شاخه نظری به

مجموعه علو م پایه و علوم انسانی تقسیم می‌شود.

 رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: برنامه درسی ملی اولین سند

از زیرنظام‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که آن را اجرا کردیم البته

می‌‌پذیریم که کاستی‌هایی نیز وجود دارد ولی موفق شدیم با تدابیر خاص کتاب‌های

درسی پایه اول تا ششم ابتدایی را مطابق با برنامه درسی ملی تولید کنیم و در دوره

متوسطه اول نیز در پایه‌های هفتم تا نهم این اتفاق افتاد.

** عدم حضور دانش‌آموزان پایه‌های اول تا نهم در مدارس جرم است.

حجت الاسلام محمدیان عنوان کرد: در تعاریف ما 9 سال نخست تحصیل دوره اجباری و

عمومی است یعنی دانش‌آموزان لازم التعلیم در این پایه‌ها باید در مدارس حضور پیدا

کنند و هر فردی که مانع تحصیل آنها شود، مرتکب جرم شده و تفاوتی ندارد که امکان

تحصیل را والدین فراهم نکرده باشند یا دولت.دولت موظف است تا 9 سال دوره تحصیل را

اجباری کند.

وی افزود: در سه سال دوره متوسطه دوم نیز آموزش‌ها غیرتخصصی و رایگان است به

عبارتی دیگر عنوان عمومی به آنها اطلاق می‌شود.

** کاهش شاخه‌های تحصیلی در دوره متوسطه به دو شاخه......موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخبار
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٩ ] [ ٤:۳٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کدام گروه از معلمان مشمول رتبه‌بندی نشدند?

احکام رتبه بندی معلمان مازاد و دارای کسر ساعت صادر نشد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران گفت:‌ 78 درصد معلمان مشمول طرح رتبه بندی شده‌اند و 9 هزار و 400 نفر مشمول این طرح نیستند که عمدتاً نیروهای مازاد بودند و بیشترین نیروی مازاد را در شهرری داشتیم.

محسن بهارلو درخصوص وضعیت رتبه بندی معلمان در شهرستان‌های استان تهران اظهار داشت:‌ تعداد کل نیروهای حقوق بگیر شهرستان‌های استان تهران 44 هزار و 383 نفر است که از این تعداد 34 هزار و 938 نفر مشمول طرح رتبه بندی هستند.

وی افزود: حدود 9 هزار و 400 نفر مشمول طرح رتبه بندی نشده‌اند که این افراد داری سابقه کار کمتر از 6 سال یا مدرک تحصیلی پایین‌تر از کاردانی هستند. حدود 4 هزار نفر که معادل 10 درصد هستند سابقه کاری کمتر از 6 سال دارند و 10 درصد دیگر نیز دارای مدرک تحصیلی پایین‌تر از کاردانی هستند.......موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: معلمان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٩ ] [ ٤:٢٧ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فناوری میکروسکوپ حرکتی در پی مرئی کردن نامرئیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: ویدئوهای آموزشی
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٩ ] [ ۳:٠٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

درخواست کلیه کتاب پایه های هفتم،هشتم و نهم

به: معاونت محترم توسعه و برنامه ریزی
موضوع: درخواست کلیه کتاب پایه های هفتم،هشتم و نهم

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراماً به اطلاع می‌رساند گروه های درسی جهت ارتقای بهینه ی آموزش همکاران به کلیه کتاب های جدیدالتالیف پایه‌های هفتم، هشتم و نهم (از هر پایه ای یکسری) نیازمند است مستدعی است در این زمینه اقدامات لازم را ایفاد فرمایید.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اطلاعیه
[ ۱۳٩٤/۸/٧ ] [ ٥:٤٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فرازهایی از نهج البلاغه

چیزی از مال دنیا پس از خود بر جای مگذار ، زیرا آن را برای یکی از دو کس به جای می نهی

: یا کسی که آن را در اطاعت خدا به کار می برد ، پس او خوشبخت می شود به چیزی که

سبب بدبختی تو گشته ; و یا کسی که آن را در معصیت خدا به کار می برد ، پس به آنچه

تو برایش گرد آوردی بدبخت می شود و تو یاور او در گناه خواهی بود ، و هیچ یک از این دو

شایسته آن نیست که او را بر خود مقدم شماری .

 


تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فرازهایی از نهج البلاغه
[ ۱۳٩٤/۸/٦ ] [ ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

گردهمایی تخصصی گروه های آموزشی متوسطه اول و دوم

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: گردهمایی تخصصی (استان)گروه های آموزشی متوسطه اول و دوم

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه    دریافتی از اداره کل متبوع با شماره 1700/275091/470 مورخ94/08/03 با موضوع "گردهمایی تخصصی گروه های آموزشی متوسطه اول و دوم" حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به اطلاع کلیه همکاران ذینفع رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: گردهمایی ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٥ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری جشنواره الگوهای تدریس برتر

به پیوست بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۲۳۰۴۴  مورخ ۹۴/۷/۱۸  معاونت محترم آموزش

متوسطه مبنی بر برگزاری دوازدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر، ارسال می

گردد. شایسته است سرگروه های محترم استان ها ضمن مطالعه دقیق مفاد بخشنامه

فوق الذکر، نسبت به اطلاع رسانی به شهرستان ها و مناطق و برنامه ریزی در جهت

اجرای مطلوب آن اقدام نمایند.با عنایت به ویژگی های مشترک بند الف: بخش عملی

جشنواره - برگزاری غیرحضوری (مجازی) - این بخشنامه ، با ردیف ۴ برنامه عملیاتی

دبیرخانه فیزیک (که از برنامه حذف گردید) توجه ویژه سرگروه های محترم درس فیزیک به

اجرای این بند مورد تأکید می باشد.

بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۲۳۰۴۴  مورخ ۹۴/۷/۱۸  در فایل ضمیمه

فایل ضمیمه

http://fizik.gam2.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000174موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: معلمان
[ ۱۳٩٤/۸/٥ ] [ ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

تقدیر وتشکر

به این وسیله از گروه های تاریخ متوسطه دوم،مطالعات اجتماعی متوسطه اول،

زبان انگلیسی متوسطه دوم که وبلاگ فعال تری در ماه مهر داشتند وآن را به روز پیش

بردند تشکر می شود. ضمن قدر دانی از فعالیت سایر گروه هاامیدواریم  بتوانیم در پایان

ماههای آینده شاهد فعالیت وارتقاء تمام گروه ها باشیم.

کارشناس مسئول :مهناز صباغموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: تشکر
[ ۱۳٩٤/۸/٥ ] [ ۸:٢۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

هشدار به من و به شماموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: پندوتذکر
[ ۱۳٩٤/۸/٥ ] [ ۸:۳٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برنامه مجمع آبان ماه گروه امور تربیتی

به: مدیر محترم آموزشگاه
موضوع: برنامه مجمع آبان ماه گروه امور تربیتی

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراما به اطلاع می‌رساند مجمع امورتربیتی در ماه آبان به شرح ذیل برگزار میگردد. مقتضی است به اطلاع کلیه دبیران محترم ذینفع رسانده شود.
 

برنامه مجمع آبان ماه گروه امور تربیتی
گروه درسی تاریخ مکان زمان آدرس
امورتربیتی 25/8/94 دبیرستان بنی فاطمه 9 صبح میدان شهدا،ابتدای خ ابن سینا،کوچه شهید رجب زاده
 
 مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مجامع گروه ها
[ ۱۳٩٤/۸/٥ ] [ ٥:٠۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

شهادت جانسوز امام زین العابدین(ع)برعموم شیعیان تسلیت بادموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٤/۸/٤ ] [ ۸:٢٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اللهم الرزقنی شفاعة الحسین (ع)فی الاخرة وزیارة الحسین(ع)فی الدنیا فی کربلاموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: ادعیه
[ ۱۳٩٤/۸/٢ ] [ ٩:٤٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

در غم عزای حضرت عباس(ع) با امام زمان هم ناله می شویم

 

سلام من به محرم به غصه و غم مهدی

به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: مناسبت ها
[ ۱۳٩٤/۸/۱ ] [ ٩:۳٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

موافقت وزارت علوم و دانشگاه‌ها برای ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل

معاون برنامه‌ریزی و ارتباطات سازمانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت:‌ طی مذاکره با وزارت علوم و نامه معاون آموزشی این وزارتخانه مقرر شد دانشگاه‌ها با فرهنگیان دارای مدرک معادل برای ادامه تحصیل همکاری کنند تا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنها ابلاغ شود.

رضا کچوئیان معاون برنامه‌ریزی ارتباطات سازمانی و فراسازمانی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت:‌ در سال‌های گذشته منتهی به سال 81، وزارت آموزش و پرورش با دریافت مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز خود  با مراعات سرفصل‌های دروس مصوب و مورد تایید وزارت علوم در رشته‌های مورد نیاز در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌کند......

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: معلمان
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱ ] [ ٤:٢٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]